Kompas

logo

Snelmenu

U bent hier: Home / Wat en Waarom / Kompas

Kompas

Samen kom je verder, kompas voor de nieuwe gemeente

Het Kompas is richtinggevend voor de nieuwe gemeente. Het beschrijft de richting waarin onze gemeente zich wil gaan ontwikkelen. Het is ons gezamenlijke verhaal: van inwoners, ondernemers en vertegenwoordigers van organisaties en de gemeenten. Om daar te komen was de weg even belangrijk als het resultaat. We hebben elkaar gesproken in buurt- en dorpshuizen, in werkkamers en aan keukentafels. De gesprekken waren inspirerend en leerzaam. Ze leverden een rijke oogst op aan wensen, verwachtingen en mogelijkheden, maar ook zorgen en kritische kanttekeningen.

Het Kompas is gebaseerd op gesprekken die we gevoerd hebben met ongeveer 200 inwoners, ondernemers en vertegenwoordigers van organisaties. Ook hebben raadsleden, bestuurders en ambtenaren van de drie huidige gemeenten meegepraat. De analyse van trends, ontwikkelingen en feiten (SWOT-analyse) die we gemaakt hebben, hebben we gebruikt bij het voeren van die gesprekken en onderbouwen van de inhoud.

In september 2015 is het traject begonnen, in oktober tot en met januari 2016 zijn de gesprekken gevoerd, en in maart 2016 is het kompas gepresenteerd. Dit is het Kompas waarmee de drie colleges van burgemeester en wethouders hebben ingestemd. In april 2016 krijgen de drie gemeenteraden het Kompas voorgelegd.

Na instemming door de raden krijgt het Kompas vervolg op twee manieren. Ten eerste in een bestuurlijke agenda, omdat we het ons niet kunnen veroorloven het Kompas in de la te leggen tot de nieuwe gemeente er daadwerkelijk is. Er is veel energie vrijgekomen in de gesprekken en er zijn verwachtingen gewekt. Daarom willen we als gemeente samen met inwoners, ondernemers en organisaties aan de slag. Daarbij streven we naar een gezonde balans tussen wat nu moet en kan, en wat later kan. Niet alles kan tegelijk.

Ten tweede krijgt het Kompas vervolg in de deelprojecten die nodig zijn om een nieuwe gemeente te bouwen. Zodat we ook bij het vormgeven van die nieuwe organisatie een koers kiezen die de doelen en ambities uit het Kompas dichterbij brengen.

Document download informatie:

Bestanden met de extensie .pdf kunnen gelezen worden met bijvoorbeeld: Adobe Reader

Projectdocumenten
Kompas voor de nieuwe gemeente
Organisatievisie
Dienstverlenings-
concept

Adres:
Projectbureau herindeling
Postbus 2
9649 ZG  Menterwolde

E-mail:
info@midden-groningen.nl
 

Telefoon
(0598) 65 88 88

Twitter: @HerindelingHSSM
@MiddenGroningen