Midden-Groningen, de nieuwe gemeentenaam!

logo

Snelmenu

Midden-Groningen, de nieuwe gemeentenaam!

Vanaf 1 januari 2018 zal de nieuwe gemeente Midden-Groningen gaan heten. Hieronder leest u hoe de keuze voor deze naam verlopen is.

Van 271 naar 3 namen

Adviescommissie Naamgeving komt tot drie namen voor nieuwe gemeente

Een nieuwe gemeente, dus een nieuwe naam. Vanaf 1 januari 2018 vormen de gemeenten Hoogezand-Sappemeer, Slochteren en Menterwolde één gemeente. Aan de inwoners is gevraagd wat zij belangrijk vinden voor een nieuwe naam, met een onderbouwing waar de naam van de nieuwe gemeente aan moet voldoen.

Inwoners aan zet

En met succes! In de periode van 1 december 2015 tot 17 januari 2016 hebben 410 mensen een naam suggestie voor de nieuwe gemeente ingediend, dit leverde 271 unieke namen op. Met deze inbreng en ideeën had de adviescommissie Naamgeving een mooi uitgangspunt om mee verder te gaan.

Adviescommissie Naamgeving aan de slag

Op vrijdag 22 januari is de onafhankelijke commissie bij elkaar geweest.

De leden van de adviescommissie zijn:

 • Michel Aaldering, regiocoördinator Marketing Groningen, marketingspecialist;
 • Richard Paping, universitair docent Economische- en Sociale geschiedenis. Met als specialisatie Regionale- en Plattelandsgeschiedenis, in het bijzonder van Groningen;
 • Herman Groothuis, gemeentesecretaris gemeente Oldambt, ervaringsdeskundige herindelingstraject.
 • Dirk Strijker, hoogleraar Plattelandsontwikkeling. Mansholtleerstoel voor plattelandsontwikkeling, vice-voorzitter Basiseenheid Culturele Geografie.
 • Geert-Jan ten Brink, technisch voorzitter.

Criteria

Deze verdelen we in wettelijke bepalingen en overige vereisten.

Wettelijke bepalingen

 • De naam lijkt niet teveel op een andere gemeentenaam in Nederland;
 • Het mag geen naam zijn die een samenstelling is bijv Hooslochtermenter.

Overige vereisten

 • Straalt herkenbaarheid en aantrekkingskracht uit (toeristisch- en economisch aspect);
 • Past bij de identiteit van de nieuwe gemeente;
 • Makkelijk uit te spreken;
 • Heeft topografische en/of historische verwantschap van de naam met het gebied of onderdelen daarvan;
 • De naam moet Nederlands zijn.

De commissie bedankte de indieners voor het meedenken. Er zitten veel mooie namen bij die recht doen aan de nieuwe gemeente en geschikt zijn voor de toekomst.

De commissie heeft gekeken naar de gekozen elementen die het meest voorkomen in de ingediende namen.

 • Ronde 1: ter voorbereiding hebben de leden elk individueel een top 5 gemaakt.
 • Ronde 2: de in ronde 1 behaalde top 20 nader uitwerken aan de hand van de criteria.

Aan de hand van deze lijst is gediscussieerd vanuit de expertise van de commissieleden waarbij zij hun onderbouwing gaven over de geschiktheid van de naam. Hierbij ging het onder meer over de historische relatie, de topografische verwantschap, is de naam passend bij de identiteit van de gemeente, herkenbaarheid, positieve associaties, de uitstraling naar buiten, aantrekkingskracht en een ambitie naar de toekomst.

Er werden twee clusters vastgelegd:

 1. Een lijst met namen die het meest genoemd werden.
 2. Een lijst met meest voorkomende woordelementen uit de gesuggereerde namen.

Woordelementen die het meest voorkwamen zijn:

 • Wold/Wolde/Wolden/Woud/wouden: 204x
 • Hooge/Hooge/Hoge/Ho: 78x
 • Meer/Meren: 67x
 • Slochteren/Sloch/Slo: 47x
 • Zand/Sand/Za: 45x
 • Veen/Venen/Vene: 37x
 • Groningen/Groningse/Groninger: 36x
 • Midden/Mid (inclusief Centraal en Hart): 35x

Deze elementen heeft de commissie serieus mee laten wegen en van daaruit zijn de namen gekozen voor de top 3.

De genomineerden zijn….

De Hogewolden

Twee van de gebieden worden met wold aangeduid. Slochteren ligt in de Woldstreek en Menterwolde is deel van het Wold Oldambt. Er zit reliëf in het landschap met hogere gebieden in alle streken. Het hoger gelegen deel van Hoogezand-Sappemeer is het Gorecht.
De naam De Hogewolden heeft een positieve uitstraling, een gebied waar het fijn vertoeven is. Landelijkheid, rust en natuurbeleving voor de nieuwe gemeente spreken eruit.

Midden-Groningen

Een krachtige naam die direct staat voor dit gebied. Duidelijk waar de gemeente ligt, ook voor een buitenstaander. Geeft een groot gebied weer met meerdere belangrijke plaatsen erin. Een positieve associatie met alle mogelijkheden om een nieuwe identiteit en uitstraling op te bouwen.

Woldmeren

Een mooie beschrijving van het landschap vanuit historisch perspectief met wolden en meren. Zowel Slochteren, Hoogezand-Sappemeer als Menterwolde hebben één of meerdere meren. Een positieve uitstraling gebaseerd op natuur, recreatie en toerisme. Een naam met de ambitie naar een toekomst met de wind in de zeilen!

Het woord is nu aan de inwoners

 • De Hogewolden?
 • Midden-Groningen?
 • Woldmeren?

Inwoners van 18 jaar en ouder hebben een persoonlijke stemkaart thuis gekregen met de uitnodiging te gaan stemmen op hun favoriet. Hierop stond hoe zij hun stem kunnen uitbrengen, via de website www.gemeentezoektnaam.gr of met de antwoordkaart. De stemperiode was van 8 t/m 14 februari 2016.

Op 15 maart werd bekendgemaakt welke naam de meeste stemmen van de inwoners kreeg. Dat werd dus Midden-Groningen. De drie gemeenteraden hebben deze naam op 26 april bekrachtigd.

Projectdocumenten
Kompas voor de nieuwe gemeente
Organisatievisie
Dienstverlenings-
concept

Adres:
Projectbureau herindeling
Postbus 2
9649 ZG  Menterwolde

E-mail:
info@midden-groningen.nl
 

Telefoon
(0598) 65 88 88

Twitter: @HerindelingHSSM
@MiddenGroningen