Nieuws

logo

Snelmenu

U bent hier: Home / Herindeling - Actueel / Nieuws

Nieuws

 • Nieuwe gemeentegids Midden-Groningen

  Nog voor de zomer komt de nieuwe gemeentegids uit. Hiervoor wordt al gestart met het actualiseren van de redactionele adressen door de redactie van Akse Media.

 • We bouwen aan een nieuwe gemeente. Wat betekent dit voor u?

  In de bijlage leest u informatie over o.a. de gewijzigde dienstverlening tussen 22 december 2017 en 4 januari 2018.

 • Rein Munniksma benoemd als waarnemend burgemeester Midden-Groningen

  De commissaris van de Koning, René Paas, heeft na overleg met de beoogd fractievoorzitters van de gemeente Midden-Groningen de heer Rein Munniksma uit Annen benoemd als waarnemend burgemeester van Midden-Groningen. De benoeming gaat in per 1 januari 2018 en geldt totdat de Koning een burgemeester heeft benoemd. Naar verwachting zal dat medio 2018 gebeuren.

 • Van drie gemeenten naar één gemeente: dus een nieuwe naam

  Zoals u weet gaan de drie gemeenten Hoogezand-Sappemeer, Slochteren en Menterwolde vanaf 1 januari 2018 samen verder als de nieuwe gemeente Midden-Groningen. Daarom moet de gemeentenaam aangepast worden.

 • Openbare kennisgeving uitslag herindelingsverkiezingen gemeenteraad Midden-Groningen gehouden op 22 november 2017

  Hieronder vindt u de openbare kennisgeving uitslag herindelingsverkiezingen gemeenteraad Midden-Groningen. Het proces-verbaal kunt u hier downloaden (pdf-bestand 2 MB).

 • Voorlopige uitslag verkiezingen Midden-Groningen

 • Algemene plaatselijke verordening

  Op 1 januari 2018 is de gemeente Midden-Groningen een feit. De algemene plaatselijke verordening is voor de gemeente een belangrijk instrument ter bescherming van de openbare orde en veiligheid en het woon- en leefklimaat. Daarin zijn onder andere bepalingen opgenomen over orde en veiligheid op de openbare weg, over toezicht op evenementen, toezicht op openbare inrichtingen, maatregelen tegen overlast en baldadigheid, bescherming van het milieu en stoken van vuur. Ook de regels voor het kappen van bomen staan in de APV.

  In de huidige drie gemeenten zijn algemene plaatselijke verordeningen vastgesteld die op een aantal punten van elkaar afwijken. Daarom is besloten om de verordeningen te harmoniseren tot 1 algemene plaatselijke verordening voor Midden-Groningen. Het concept kunt u hier inzien (pdf-bestand 320kB). Op 4 januari ligt de verordening ter besluitvorming voor aan de gemeenteraad Midden-Groningen.

 • Welkom bij de uitslagenavond op 22 november

  Op woensdag 22 november start om 22.00 uur de spannende uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen van de nieuwe gemeente Midden-Groningen. U bent van harte welkom in theater Kielzog.

 • Aftellen: Midden-Groningen stemt op 22 november

  Nog maar een paar dagen en dan is er een historisch moment in Groningen: de eerste verkiezingen op woensdag 22 november van de kersverse gemeente Midden-Groningen. Van 7.30 tot 21.00 uur kiezen de ruim 48.000 stemgerechtigden via 33 stembureau’s voor hun 33 leden van de gemeenteraad van Midden-Groningen. Elf politieke partijen en tientallen kandidaten dingen naar de gunst van de kiezer.
   
  Zowel de partijen als de gemeente zijn nog steeds volop actief om u als kiezer te informeren over de verkiezingen. Een samenvatting van de mogelijkheden.

 • 'Witte Voetjesactie' zeer succesvol

  Samen met de Politie Ommelanden Midden heeft de gemeente Midden-Groningen een plan van aanpak gemaakt voor inbraakpreventie. Een van de preventieve acties is de Witte Voetjesactie. De gemeente en de politie zijn op woensdag 15 november de wijk ingegaan. Er zijn verschillende groepen gevormd met onder andere de BOA's (Buitengewoon Opsporingsambtenaar), bewoners, buurt- en opbouwwerkers en medewerkers van woningcorporaties en de sociale teams.

 • TV-verkiezingsdebat Midden-Groningen bijwonen?

  Het TV-verkiezingsdebat op 20 november is natuurlijk op Ziggo kanaal 47 of online te zien, maar er zijn ook een beperkt aantal plaatsen in het Kielzog beschikbaar voor inwoners en andere belangstellenden. Wilt u er bij zijn?

 • TV-verkiezingsdebat Midden-Groningen 20 november live via Ziggo kanaal 47 of via internet

  Op maandagavond 20 november presenteert Regio Nieuws TV Midden-Groningen in samenwerking met de gemeente Midden-Groningen i.o. het grote TV-verkiezingsdebat, live vanuit het Kielzog in Hoogezand.

 • Verkiezingstour Midden-Groningen 8 - 17 november

  Op 22 november 2017 houden we gemeenteraadsverkiezingen voor de gemeenteraad van de nieuwe gemeente Midden-Groningen. Op dit moment is de promotiecampagne gestart om inwoners te informeren over deze verkiezingen en ze op te roepen te gaan stemmen.

 • Kandidatenlijsten

  De kandidatenlijsten voor de herindelingsverkiezingen Midden-Groningen op 22 november worden aanstaande donderdag 9 november verspreid.

 • Stemmen bij volmacht

  Kunt u bij de komende herindelingsverkiezingen voor de nieuwe gemeente Midden-Groningen op 22 november niet zelf naar het stembureau, dan kunt u een ander machtigen om voor u te stemmen.

 • Promotiedagen in Martiniplaza, 7 & 8 november

  Op dinsdag 7 en woensdag 8 november vindt in Martiniplaza weer het jaarlijkse evenement ‘Promotiedagen voor het bedrijfsleven Noord Nederland’ plaats.

 • Openbare bijeenkomst 7 november met toelichting door Hans Alders

  Dinsdag 7 november komt Hans Alders de toelichting over het MJP geven bij de gemeenteraden van de gemeenten Menterwolde, Hoogezand-Sappemeer en Slochteren. De bijeenkomst vindt plaats in het Dorpscentrum Broeckhof, W.A. Scholtenweg 18 te Zuidbroek. De bijeenkomst begint om 20.00 uur, vanaf 19.30 uur is de inloop. 

 • Theatervoorstelling herindeling

  In november worden drie theatervoorstellingen gegeven in de raadzalen van onze gemeentehuizen over herindeling in de provincie Groningen. Deze voorstellingen wordt in alle 23 Groninger gemeenten gehouden. Wij hebben de primeur. 

 • Bezorging stempassen

  Op donderdag 2 november worden de stempassen voor de herindelingsverkiezingen in Midden-Groningen bezorgd door PostNL.

 • Kieskompas Midden-Groningen

  Weet u nog niet op welke partij je wilt stemmen (als inwoner van Midden-Groningen i.o.) tijdens de herindelingsverkiezingen van de gemeente Midden-Groningen op 22 november?

 • Publicatie conform artikel I 17 Kieswet

  De beroepstermijn bij de Raad van State is voorbij. Tijdens deze termijn zijn er geen beroepen tegen het besluit van 13 oktober 2017 van het hoofd/centraal stembureau binnengekomen. 

 • Overzicht stemlokalen

  In onderstaand overzicht vindt u de stemlokalen per gemeente. De stemlokalen met een * zijn toegankelijk voor mindervaliden. Drie stemlokalen zijn dat in mindere mate.

 • Ter inzage legging kandidatenlijsten

  De voorzitter van het centraal stembureau voor de op woensdag 22 november 2017 te houden verkiezingen van de leden van de raad van de gemeente Midden-Groningen maakt bekend dat:

 • Lijstvolgorde herindelingsverkiezingen Midden-Groningen

  Lijstvolgorde herindelingsverkiezingen gemeente Midden-Groningen 22 november 2017. Vastgesteld tijdens de openbare zitting van het hoofdstembureau op 13 oktober 2017, 16.00 uur.

 • Vacature: we zoeken vier kandidaten voor de nieuwe Erfgoedcommissie Midden-Groningen

  De nieuwe gemeente Midden-Groningen gaat een erfgoedcommissie samenstellen. Heeft u interesse in en kennis van karakteristieke gebouwen en monumenten en vindt u het leuk om uw bijdrage te leveren aan het behoud van de cultuurhistorie van de gemeenten Slochteren, Menterwolde en Hoogezand-Sappemeer? (vanaf 1 januari 2018 Midden-Groningen). Meldt u zich dan aan!

 • Ter inzage legging kandidatenlijsten

  De voorzitter van het centraal stembureau voor de op woensdag 22 november 2017 te houden verkiezing van de leden van de raad van de gemeente Midden-Groningen maakt bekend dat:

 • Openbare kennisgeving stemmen bij volmacht

  Verkiezing van de leden van de raad van de gemeente Midden-Groningen.

 • Goudsmid uit Midden-Groningen ontwerpt en maakt ambtsketen

  De selectiecommissie voor de ambtsketen van de nieuwe gemeente Midden-Groningen heeft gesprekken gehad met drie lokale goudsmeden.

 • Verkiezingskrant Midden-Groningen 2017

  Vanaf 1 november valt hij huis-aan-huis in Midden-Groningen in de brievenbus: de Verkiezingskrant Midden-Groningen 2017. Met daarin alle informatie over de herindelingsverkiezingen op woensdag 22 november voor de gemeente Midden-Groningen die op 1 januari 2018 ontstaat. 

 • Openbare zitting in verband met de gemeenteraadsverkiezing Midden-Groningen

  Hieronder staat de officiële publicatie met betrekking tot Openbare zitting in verband met de gemeenteraadsverkiezing.

 • Beursplein Midden-Groningen op 7 en 8 november centraal op de Promotiedagen

  Erik Wardenburg staat met zijn bedrijf Wardenburg Beveiliging en Telecom al 31 jaar op de Promotiedagen voor het Bedrijfsleven Noord Nederland in Martiniplaza. Daarnaast is hij voorzitter van de ‘Werkgroep Promotiedagen’, die de voorbereidingen treft voor het plein Midden-Groningen. Erik vertelt u over zijn ervaringen als deelnemer aan de beurs en blikt alvast vooruit op wat we dit jaar kunnen verwachten op het beursplein Midden-Groningen.

 • Politieke markt tijdens jaarmarkt Slochteren op 4 oktober

  Vanaf 1 januari 2018 gaat Slochteren samen met Menterwolde en Hoogezand-Sappemeer op in de nieuwe gemeente Midden-Groningen en zowel de medewerkers als politici horen graag van de inwoners welke aspecten zij daarbij belangrijk vinden.

 • Kandidaatstelling: inlevering kandidatenlijsten gemeenteraad Midden-Groningen

  Hieronder staat de officiële publicatie met betrekking tot de kandidaatstelling inlevering kandidatenlijsten gemeenteraad Midden-Groningen.

 • Midden-Groningen harmoniseert lokale heffingen

  ​De gemeenten Hoogezand-Sappemeer, Slochteren en Menterwolde gaan per 1 januari 2018 samen verder als de gemeente Midden-Groningen. Daardoor moeten ook de heffingen (belastingen) en leges voor de nieuwe gemeente worden vastgesteld. Dit gebeurt door middel van een ‘Kadernota harmonisatie lokale heffingen Midden-Groningen’.

 • Kindpakket 2017: Alle kinderen doen mee!

  De gemeenten Hoogezand-Sappemeer, Slochteren en Menterwolde stellen extra geld ter beschikking voor de armoedebestrijding onder kinderen. Wij willen dat alle kinderen tot 18 jaar mee kunnen doen. Sociaal, geestelijk en lichamelijk. Kinderen moeten zich kunnen ontwikkelen, ook wanneer ouders/verzorgers weinig financiële armslag hebben. Kinderen mogen zich niet buitengesloten voelen.

 • Politieke partijen voor Midden-Groningen presenteren zich in Hoogezand

  Op zaterdag 9 september is de Internationale Dag van de Democratie. Dit is ook de start van de verkiezingscampagne voor de gemeenteraadsverkiezingen van de nieuwe gemeente Midden-Groningen.

 • Informatiebijeenkomst schuldhulpverlening en participatie op 4 september

  Aanstaande maandag 4 september is er een informatiebijeenkomst voor inwoners en raadsleden van de gemeenten Menterwolde, Slochteren en Hoogezand-Sappemeer. Het thema is schuldhulpverlening en participatie. De bijeenkomst vindt plaats in het gemeentehuis te Slochteren, vanaf 19.30 uur. U bent van harte welkom!

 • Nieuwe aanpak WMO en Jeugdwet krijgt vorm in Midden-Groningen

  De nieuwe manier van werken bij de uitvoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) en de Jeugdwet begint vorm te krijgen in de gemeenten die op 1 januari 2018 Midden-Groningen vormen. Dat schrijven de colleges van B en W van Hoogezand-Sappemeer, Slochteren en Menterwolde aan hun gemeenteraden.

 • Registratie aanduiding politieke groeperingen herindelingsverkiezingen Midden-Groningen

  Hieronder staat de officiële publicatie met betrekking tot de registratie politieke groeperingen voor de herindelingsverkiezingen Midden-Groningen. Partijen die landelijk dan wel provinciaal geregistreerd staan hoefden zich nu niet te melden. Deze zitting was puur bedoeld voor lokale partijen.

 • Gemeenten helpen VVV Midden-Groningen op gang

  Ondernemers in de toeristische en culturele sector slaan de handen ineen en beginnen de Vereniging gebiedsmarketing VVV Midden-Groningen. Op initiatief van de gemeente Midden-Groningen in oprichting is door de groep die zichzelf de ‘energieken’ noemt, antwoord gegeven op de vraag: hoe zetten we Midden-Groningen op de kaart?

 • Zaterdag 9 september: opening Cultureel seizoen en Dag van de Democratie

  Zaterdag 9 september is het in Hoogezand in en om Het Kielzog een drukte van belang. Kielzog Theater en Kunstencentrum opent het Culturele Seizoen met een Buitenpodium vol optredens. Binnen zijn voorproefjes van voorstellingen en workshops muziek. De beeldende-, drama- en dansafdeling van Kielzog is voor het eerst open voor publiek met allerlei activiteiten in hun nieuwe locatie boven sportcentrum De Kalkwijck.

 • Herindelingsverkiezing gemeenteraad Midden-Groningen 22 november 2017

  Registratie naamsaanduiding politieke groeperingen/partijen Politieke groeperingen (partijen), die in de nieuwe gemeente Midden-Groningen onder een bepaalde aanduiding willen deelnemen aan de gemeenteraadsverkiezing op 22 november 2017, dienen deze aanduiding te laten registreren bij het centraal stembureau gevestigd in de gemeente Hoogezand-Sappemeer. Voor de herindelingsverkiezing Midden-Groningen is de gemeente Hoogezand-Sappemeer de gemeente waar het centraal stembureau is gevestigd. Dit volgt uit de Wet Arhi (art 52).

 • Doet u mee aan de fotowedstrijd nieuwe gemeente Midden-Groningen?

  De burgemeesters kondigden het al aan bij de lancering, iedereen uit de nieuwe gemeente Midden-Groningen kan meedoen aan een fotowedstrijd ‘Waar bent u in Midden-Groningen?’. Wat vindt u een mooie plek in Midden-Groningen? U kunt uw foto voor 20 november 2017 mailen naar: info@midden-groningen.nl met vermelding van naam, adres en waar de foto gemaakt is. Een vakjury beoordeelt aan het eind van dit jaar de inzendingen en wie weet gaat u 2018 in als één van de prijswinnaars.

 • Registratie naamsaanduiding politieke groeperingen/partijen

  Politieke groeperingen (partijen), die in de nieuwe gemeente Midden-Groningen onder een bepaalde aanduiding willen deelnemen aan de gemeenteraadsverkiezing op 22 november 2017, dienen deze aanduiding te laten registreren bij het centraal stembureau gevestigd in de gemeente Hoogezand-Sappemeer. Voor de herindelingsverkiezing Midden-Groningen is de gemeente Hoogezand-Sappemeer de gemeente waar het centraal stembureau is gevestigd. Dit volgt uit de Wet Arhi (art 52).

 • Gemeentewapen Midden-Groningen krijgt Koninklijk Besluit

  Het gemeentewapen van de toekomstige gemeente Midden-Groningen is door Zijne Majesteit de Koning officieel verleend. Dit gebeurde nadat de Eerste Kamer en de Tweede Kamer het wetsvoorstel herindeling Midden-Groningen hebben aangenomen en ingesteld.

 • Interview afscheid burgemeester Geert-Jan ten Brink

  Het laatste interview met Geert-Jan ten Brink, als burgemeester van de gemeente Slochteren, te gast bij Regio FM. De uitzending is via deze link te beluisteren.

 • Interview met Commissaris van de Koning, René Paas en burgemeester Geert-Jan ten Brink

  Tijdens het werkbezoek van de Commissaris van de Koning aan de toekomstige gemeente Midden-Groningen op 23 juni j.l. heeft Regio FM een interview gehouden met de Commissaris van de Koning, René Paas en de burgemeester van Slochteren, Geert-Jan ten Brink.

 • Commissaris van de Koning bezoekt toekomstige gemeente Midden-Groningen

  Op vrijdag 23 juni ontvangen de colleges van Hoogezand-Sappemeer, Slochteren en Menterwolde de Commissaris van de Koning de heer René Paas. Op die dag duurt het nog 191 dagen dat de drie gemeenten samen verder gaan als de nieuwe gemeente Midden-Groningen.

 • Uitnodiging dialoogbijeenkomst voor dorps- en wijkverenigingen/-belangen op 3 juli

  De gemeenteraden van Hoogezand-Sappemeer, Menterwolde en Slochteren organiseren een dialoogbijeenkomst op maandag 3 juli 2017 in ‘De Broeckhof', W.A. Scholtenweg 18 te Zuidbroek voor alle dorps- en wijkverenigingen/-belangen.

 • Interview met burgemeester Ten Brink

  Maandelijks is burgemeester Geert-Jan ten Brink van de gemeente Slochteren te gast bij Regio FM. De uitzending is via deze link te beluisteren.

 • Stageplaats aangeboden

  Per 1 januari 2018 vormen de gemeenten  Hoogezand-Sappemeer, Slochteren en Menterwolde de nieuwe gemeente Midden-Groningen. Op dit moment is alles er op gericht ervoor te zorgen dat de gemeente klaar is voor de daadwerkelijke herindeling per 1 januari 2018.

 • Rein Munniksma benoemd als waarnemend burgemeester Slochteren

  Op 30 mei 2017 heeft Commissaris van de Koning René Paas van de provincie Groningen bekendgemaakt dat Rein Munniksma benoemd wordt als waarnemend burgemeester van de gemeente Slochteren. Dit naar aanleiding van het vertrek van Geert Jan ten Brink, die met ingang van 1 augustus dijkgraaf van het waterschap Hunze en Aa’s wordt.

  De benoeming geldt voor de periode 1 augustus 2017 tot en met 31 december 2017. Rein Munniksma is al waarnemend burgemeester van de gemeente Menterwolde. Ook deze functie zal hij vervullen tot en met 31 december 2017.

  Meer informatie leest u in het persbericht van de provincie Groningen.

 • De gemeente Midden-Groningen is op zoek naar voorzitters en leden van de Adviescommissie voor bezwaarschriften en de gemeentelijke Ombudscommissie

  Per 1 januari 2018 vormen de gemeenten Hoogezand-Sappemeer, Menterwolde en Slochteren de nieuwe gemeente Midden-Groningen.

 • De gemeente Midden-Groningen zoekt een Raadsadviseur A

  Die samen met de griffier vanaf 1 januari 2018 invulling geeft aan de werkwijze van de nieuwe raad binnen de context van een sterk gewijzigd maatschappelijk en sociaal speelveld.

 • Groot slotdebat gemeente Midden-Groningen 20 november

  De verkiezingen voor de gemeente Midden-Groningen komen snel dichterbij: op woensdag 22 november is het zover. Op maandag 20 november ’s avonds vindt het grote slotdebat plaats tussen de lijsttrekkers van de partijen die aan deze verkiezingen mee zullen doen. Noteer de datum vast in de agenda. Meer informatie zoals over het programma en de locatie zal later bekend gemaakt worden.

 • Fotowedstrijd nieuwe gemeente Midden-Groningen

  De burgemeesters kondigden het al aan bij de lancering, iedereen uit de nieuwe gemeente Midden-Groningen kan meedoen aan een fotowedstrijd ‘Waar bent u in Midden-Groningen?’. Wat vindt u een mooie plek in Midden-Groningen? U kunt uw foto voor 20 november 2017 mailen naar: info@midden-groningen.nl met vermelding van naam, adres en waar de foto gemaakt is. Een vakjury beoordeelt aan het eind van dit jaar de inzendingen en wie weet gaat u 2018 in als één van de prijswinnaars.

 • Huisstijl gemeente Midden-Groningen gelanceerd

  Op woensdag 10 mei werd de huisstijl van Midden-Groningen onthuld. Met een druk op de knop startten de drie burgemeesters van Hoogezand-Sappemeer, Slochteren en Menterwolde de animatie waar de huisstijl in het kort wordt uitgelegd. De animatie kunt u hier bekijken.

 • Uitnodiging onthulling huisstijl van Midden-Groningen op 10 mei

  Bent u ook benieuwd naar de huisstijl voor Midden-Groningen? Kom op woensdag 10 mei om 11.00 uur naar de theaterzaal van het Kielzog in Hoogezand en laat u verrassen door de drie burgemeesters. Zij lanceren gezamenlijk de huisstijl van de nieuwe gemeente Midden-Groningen.

 • Nieuwe gemeente Midden-Groningen zoekt twee directeuren

  Per 1 januari 2018 vormen de gemeenten Hoogezand-Sappemeer, Menterwolde en Slochteren de nieuwe gemeente Midden-Groningen. Voor de nieuwe gemeente zijn wij op zoek naar twee directeuren die samen met de beoogd gemeentesecretaris/kwartiermaker en de twee intern benoemde beoogd directeuren de nieuwe organisatie verder vormgeven. Vanaf 1 januari 2018 vormen zij het directieteam Midden-Groningen.

 • Nieuwe gemeente Midden-Groningen zoekt zes teamleiders

  Per 1 januari 2018 vormen de gemeenten Hoogezand-Sappemeer, Menterwolde en Slochteren de nieuwe gemeente Midden-Groningen. Voor de nieuwe gemeente zijn wij op zoek naar zes teamleiders die het deels al gevulde teamleidersteam gaan aanvullen en versterken. Zij gaan samen met de beoogd gemeentesecretaris/ kwartiermaker en de directeuren verder vormgeven aan dat team.
  Als lid van het team van teamleiders ben je medeverantwoordelijk voor de verdere ontwikkeling van de organisatie op team- en medewerkersniveau. Je bevordert dat de teams en de teamleden zich steeds meer richten op de samenleving.

 • Boomfeestdag Midden-Groningen: Commissaris van de Koning René Paas verricht openingshandeling

  Vanmorgen werd de Boomfeestdag in Nederland gevierd. Dit gebeurde ook in Hoogezand, waar burgemeester De Jonge al vroeg in de ochtend alle aanwezigen welkom heette. Daarna verrichtte Commissaris van de Koning René Paas de openingshandeling van de boomfeestdag in het Gorechtpark in Hoogezand.  

 • Boomfeestdag 2017: kinderen planten eerste bomen en struiken voor gemeente Midden-Groningen (i.o.)

  Tijdens de boomfeestdag op woensdag 22 maart aanstaande gaan zo’n 300 kinderen bomen en struiken planten in het Gorechtpark in Hoogezand. Hoogezand-Sappemeer is dit jaar, tijdens de 60ste editie van de Boomfeestdag, accentgemeente voor de provincie Groningen. Het thema van de bijeenkomst in het Gorechtpark is: Bomen verbinden Midden-Groningen (i.o.). De kinderen komen van 14 basisscholen uit diverse dorpen uit de gemeenten Hoogezand-Sappemeer, Slochteren en Menterwolde.

 • Mieke Bouwman is de beoogd griffier Midden-Groningen

  De nieuwe gemeente Midden-Groningen heeft een beoogd griffier: Mieke Bouwman.  Zij kwam als beste kandidaat uit de selectieprocedure. De keuze van de selectiecommissie  is unaniem op Bouwman gevallen, omdat ze brede ervaring en de juiste competenties heeft. In de selectiecommissie zaten drie voorzitters van de werkgeverscommissies, een burgemeester, de beoogd gemeentesecretaris en adviseurs.  

 • Interview met burgemeester Ten Brink

  Maandelijks is burgemeester Geert-Jan ten Brink van de gemeente Slochteren te gast bij Regio FM. De uitzending is via deze link te beluisteren.

 • Eerste Kamer neemt wetsvoorstel herindeling Midden-Groningen aan

  Vandaag, 7 maart 2017, heeft de Eerste Kamer het wetsvoorstel voor samenvoeging van Hoogezand-Sappemeer, Slochteren en Menterwolde tot een nieuwe gemeente Midden-Groningen, zonder beraadslaging en zonder stemming aangenomen.

  Nu ook de Eerste Kamer heeft ingestemd met de herindeling wordt de wet via de handtekening van de Koning geformaliseerd en kan Midden-Groningen op 1 januari 2018 van start!

 • Gemeenteraadsverkiezingen Midden-Groningen

  Het Dagblad van het Noorden publiceerde 24 februari een artikel over de eerste gemeenteraadsverkiezingen voor de gemeente Midden-Groningen op 22 november 2017.

 • Tweede Kamer neemt wetsvoorstel Midden-Groningen aan

  De Tweede Kamer heeft vanmiddag het wetsvoorstel herindeling Midden-Groningen aangenomen. Met een meerderheid van stemmen heeft de Kamer besloten om in te stemmen met de samenvoeging van Hoogezand-Sappemeer, Slochteren en Menterwolde tot een nieuwe gemeente Midden-Groningen.

 • Tweede Kamer positief over herindeling Midden-Groningen

  Vandaag heeft de Tweede Kamer plenair gesproken over een viertal herindelingswetsontwerpen, waaronder die van Midden-Groningen. Voor de zitting was een uur uitgetrokken maar de helft bleek voldoende. Nadat eerder de Raad van State al positief adviseerde over de samenvoeging van Hoogezand-Sappemeer, Slochteren en Menterwolde tot een nieuwe gemeente Midden-Groningen, bleek nu dat er ook in de Tweede Kamer een groot draagvlak voor de herindeling bestaat.

 • Interview met burgemeester Ten Brink

  Maandelijks is burgemeester Geert-Jan ten Brink van de gemeente Slochteren te gast bij Regio FM. Deze maand vertelt hij meer over de weg naar de nieuwe gemeente Midden-Groningen. De uitzending is via deze link te beluisteren.

 • RGN en Dizain gaan huisstijl gemeente Midden-Groningen vormgeven

  Na een aanbestedingstraject voor de huisstijl van de nieuwe gemeente Midden-Groningen is de opdracht definitief gegund aan RGN brand identity services uit Almelo en Dizain uit Groningen.

 • De toekomstige gemeente Midden-Groningen is op zoek naar een beoogd raadsgriffier

  De toekomstige gemeente Midden-Groningen is op zoek naar een beoogd raadsgriffier.

  We zoeken een griffier die invulling geeft aan de nieuwe raad van Midden-Groningen binnen de context van een sterk gewijzigd maatschappelijk en sociaal speelveld. De griffier is daarin voor de 33 raadsleden de primaire adviseur en geeft leiding aan de griffie.

  De griffier geeft samen met de burgemeester en de gemeentesecretaris invulling aan de gemeentelijke strategie.

 • Radio-interview over huisvesting Midden-Groningen

  Afgelopen vrijdag heeft Rein Munniksma, portefeuillehouder van het deelproject Huisvesting & Faciliteiten, op Regio FM verteld welke keuze de Stuurgroep herindeling Midden-Groningen heeft gemaakt  voor de huisvesting van de nieuwe gemeente Midden-Groningen.

  Het interview is te beluisteren via deze link.

 • Midden-Groningen kiest voor nieuwe centrale huisvesting in Hoogezand

  De Stuurgroep herindeling Midden-Groningen heeft een keuze gemaakt voor de huisvesting van de nieuwe gemeente Midden-Groningen. Zij wil de nieuwe huisvesting voor de ambtelijke en bestuurlijke organisatie in Hoogezand onderbrengen en daarnaast aanhaken bij steunpunten in de dorpen en wijken. Het nieuwe centrale gebouw wordt aan het Kielzog gebouwd en krijgt een duurzaam karakter.

 • Interview met Henk Mulder op Regio FM

  Henk Mulder, de beoogd gemeentesecretaris van Midden-Groningen, gaf een interview op Regio FM.

 • Henk Mulder benoemd als beoogd gemeentesecretaris van Midden-Groningen

  De nieuwe gemeente Midden-Groningen heeft een beoogd gemeentesecretaris: Henk Mulder. Mulder kwam als beste kandidaat uit de selectieprocedure. De Stuurgroep herindeling Midden-Groningen heeft Henk Mulder benoemd. Met zijn benoeming is een belangrijke stap gezet richting Midden-Groningen.

 • Start inventarisatie erfgoed in Midden-Groningen

  De gemeenten Hoogezand-Sappemeer, Slochteren en Menterwolde gaan waardevolle, beeldbepalende gebouwen beter beschermen. Samen met adviesbureau Libau en met inbreng van lokale historische verenigingen en betrokken inwoners zullen alle karakteristieke woningen en gebouwen in de nieuw te vormen gemeente Midden-Groningen worden geïnventariseerd. Naast al bestaande rijksmonumenten en gemeentelijke monumenten (in Hoogezand-Sappemeer) ontstaat zo een nieuwe erfgoedlijst met waardevolle panden die een beschermde status krijgen.

  In de bijlage staat het volledige persbericht.

 • Artikel in Dagblad over dienstverlening Midden-Groningen

  Het Dagblad van het Noorden publiceerde een artikel over dienstverlening in de nieuwe gemeente Midden-Groningen, zie de bijlage.

 • Besluitenlijst vergadering klankbordgroep herindeling Midden-Groningen, 8 november 2016

  Op 8 november vergaderde de klankbordgroep herindeling Midden-Groningen. Bijgaand ziet u de besluitenlijst.

 • Uitreiking mantelzorgcompliment en feestavond voor mantelzorgers

  Op 10 november op de Dag van de Mantelzorg worden de mantelzorgers in het zonnetje gezet in Hoogezand-Sappemeer, Slochteren en Menterwolde. Mantelzorgers krijgen dan het mantelzorgcompliment 2016 uit handen van deze gemeenten, omdat zij de waardering van de mantelzorger erg belangrijk vinden.

 • Raad van State stemt in met wetsvoorstel Midden-Groningen

  De Raad van State heeft ingestemd met het wetsvoorstel tot samenvoeging van de gemeenten Hoogezand-Sappemeer, Menterwolde en Slochteren. Deze gemeenten willen per 1 januari 2018 de nieuwe gemeente Midden-Groningen gaan vormen.

 • Welkom op Plein Midden-Groningen i.o. tijdens de Promotiedagen Noord-Nederland 2016

  De 30e editie van de Promotiedagen voor het bedrijfsleven Noord Nederland wordt gehouden op dinsdag 8 en woensdag 9 november 2016 in Martiniplaza, Groningen. De Promotiedagen is een business-event om zakenrelaties te ontmoeten en nieuwe mensen te leren kennen, maar ook om kennis te delen.

 • Wethouders HSSM-gemeenten hijsen de Regenboogvlag op Coming Out Day

  De samenwerkende gemeenten Hoogezand-Sappemeer, Slochteren en Menterwolde hebben vandaag, op de internationale Coming Out Day, de Regenboogvlag uitgehangen om duidelijk te maken dat zij sociale acceptatie van homoseksuelen, lesbiennes, biseksuelen en transgenders (LHBT'ers) belangrijk vinden. Met deze Coming-Out Day hopen ze de sociale acceptatie van homoseksualiteit en transgenders te bevorderen.

 • Raden en colleges toekomstige gemeente Midden-Groningen op bezoek in elkaars gemeente

  Vrijdag 30 september zijn de gemeenteraden en de colleges van de gemeenten Hoogezand-Sappemeer, Menterwolde en Slochteren gezamenlijk op stap geweest. Het doel van deze dag was het kennismaken met elkaar en vooral elkaars gemeenten.

 • Besluitenlijst vergadering klankbordgroep herindeling Midden-Groningen, 27 september 2016

  Locatie: Raadzaal van het gemeentehuis van Slochteren
  Tijdstip: 19.30 uur
  Vergaderstukken en terugkijken uitzending: klankbordgroep.hssmnet.nl

 • Verslag Week van de alfabetisering

  Op 5 september was er een bijeenkomst waar de betreffende wethouders van de gemeente Midden-Groningen in oprichting in gesprek gingen met inwoners die slecht kunnen lezen en schrijven.  Deze inwoners zijn cursisten Nederlands lezen en schrijven van het ROC Noorderpoort.

 • Gezocht: beoogd gemeentesecretaris/kwartiermaker (M/V)

 • Ministerraad akkoord met herindeling Midden-Groningen

  De ministerraad heeft afgelopen vrijdag op voorstel van minister Blok van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties ingestemd met de aanbieding van het herindelingsvoorstel Midden-Groningen aan de Raad van State. Daarmee zijn we weer een stapje dichter bij de herindeling gekomen.

  De tekst van de wetsvoorstellen en van de adviezen van de Raad van State worden openbaar bij indiening bij de Tweede Kamer. Het kabinet streeft naar invoering van deze herindelingen per 1 januari 2018.

  https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-binnenlandse-zaken-en-koninkrijksrelaties/nieuws/2016/09/02/gemeentelijke-herindelingen

 • Lees hier het visie- en voortgangsdocument over de bedrijfsvoering

  In het tweede kwartaal van 2016 heeft een werkgroep met daarin diverse collega’s onder begeleiding van een externe een visie- en voortgangsdocument van de ontwikkeling van de bedrijfsvoering geschreven. In het document zijn de uitgangspunten van het Kompas, de nieuwste inzichten, trends en ontwikkelingen uit de praktijk en theorie uitgewerkt tot een opzet van de bedrijfsvoering voor de nieuwe gemeente Midden-Groningen. Het is een voorstel voor de nieuwe ‘organisatievisie’.

 • Wachtlijst voor cursus Politiek Actief

  De aanmelding voor de cursus Politiek Actief die dit najaar plaatsvindt, is gesloten.

  Er hebben zich in totaal 35 inwoners aangemeld, 8 uit Menterwolde, 12 uit Slochteren en 15 uit Hoogezand-Sappemeer, een heel mooi aantal. De cursus gaat op maandag 26 september van start, iedereen die zich heeft aangemeld heeft inmiddels bericht gehad.

 • Besluitenlijst vergadering klankbordgroep herindeling Midden-Groningen, 28 juni 2016

  Locatie: Raadzaal van het gemeentehuis van Slochteren
  Tijdstip: 19.30 uur
  Vergaderstukken en terugkijken uitzending: klankbordgroep.hssmnet.nl

 • Gratis cursus Politiek Actief voor inwoners van Midden-Groningen

  Op 26 september start in de gemeenten Hoogezand-Sappemeer, Slochteren en Menterwolde  de cursus Politiek Actief. De cursus biedt inwoners de gelegenheid om een kijkje te nemen achter de schermen van de lokale politiek.

 • Donderdag 16 juni verschijnt nieuwsbrief nummer 3 over herindeling Midden-Groningen

  In dit nummer een interview met projectleider Gerbrich Dijkstra, die iets vertelt over het Kompas en de bouwstenen voor de nieuwe gemeente Midden-Groningen. Daarnaast laat Andrew van der Haar, directeur van Datacenter Groningen uit Zuidbroek, weten hoe hij tegen de herindeling aankijkt en welke kansen de fusie biedt aan ondernemers.

 • Besluitenlijst vergadering klankbordgroep herindeling HSSM d.d. 17 mei 2016

  Locatie: Raadzaal gemeentehuis van Slochteren

 • Provincie geeft positieve zienswijze op herindelingsadvies Midden-Groningen

  Gedeputeerde Staten van de provincie Groningen hebben op 17 mei 2016 een positieve zienswijze op het herindelingsadvies van de nieuwe gemeente Midden-Groningen gegeven. De gemeenten Hoogezand-Sappemeer, Slochteren en Menterwolde willen per 1 januari 2018 samen opgaan in de nieuwe gemeente Midden-Groningen. De provincie stuurt het herindelingsadvies nu voor akkoord naar minister Plasterk van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Als de Tweede en Eerste  Kamer ook instemmen met de herindeling,  is de fusie op 1 januari 2018 een feit.

 • Alle drie de raden stellen herindelingsadvies Midden-Groningen vast

  Op 26 april hebben de gemeenteraden van Hoogezand-Sappemeer, Slochteren en Menterwolde alle drie het herindelingsadvies Midden-Groningen vastgesteld. Een memorabel moment, want hierbij hebben zij formeel de fusie bekrachtigd en is er sprake van een definitief besluit vanuit de gemeenten.

 • Colleges stemmen in met gemeentelijk herindelingsadvies

  De drie colleges van de gemeenten Hoogezand-Sappemeer, Slochteren en Menterwolde hebben het herindelingsadvies Midden-Groningen goedgekeurd. Met dit stuk verklaren de gemeenten formeel samen één nieuwe gemeente te willen vormen.

 • Besluitenlijst vergadering klankbordgroep herindeling HSSM d.d. 29 maart 2016

  Locatie: Raadzaal gemeentehuis van Slochteren

 • Presentatie ‘het Kompas’ terugkijken?

  Op 15 maart presenteerden we ‘Samen kom je verder, Kompas voor de nieuwe gemeente’ voor een bomvolle zaal in Zuidbroek.

 • Verslag presentatie toekomst HSSM 15 maart 2016

  Op 15 maart was het zover: toen werd duidelijk welke naam de meeste stemmen van de inwoners van HSSM heeft gekregen. Dit werd tijdens een bijeenkomst in een bomvolle zaal in Zuidbroek bekendgemaakt door de drie burgemeesters. En de naam werd….Midden-Groningen. Maar liefst 48% van de binnengekomen stemmen ging uit naar deze naam.

 • Kom vanavond naar de presentatie van 'het Kompas'!

  Vanavond presenteren we 'het Kompas', de strategische visie van HSSM.

 • Inwoners HSSM kiezen voor de naam Midden-Groningen

  Op 15 maart was de presentatie van ‘Samen kom je verder, Kompas voor de nieuwe gemeente’, de strategische visie voor de gemeente HSSM. Tijdens deze bijeenkomst werd ook bekendgemaakt welke nieuwe gemeentenaam de meeste stemmen van de inwoners heeft. Maar liefst 48% van de 16.570 uitgebrachte stemmen ging naar de naam Midden-Groningen. Pas na de vaststelling door de raden in april wordt de nieuwe naam in gebruik genomen en vervalt de werknaam HSSM, die nu gebruikt wordt.

 • Op 15 maart is de presentatie over toekomst HSSM

  Nu de colleges van de gemeenten Hoogezand-Sappemeer, Slochteren en Menterwolde hebben ingestemd met ‘Samen kom je verder, Kompas voor de nieuwe gemeente’, is de strategische visie voor de gemeente  HSSM op hoofdlijnen bekend.

 • Drie colleges stemmen in met ‘Het Kompas’ van HSSM

  De drie colleges van B&W van de gemeenten Hoogezand-Sappemeer, Slochteren en Menterwolde hebben ingestemd met ‘Samen kom je verder, Kompas voor de nieuwe gemeente’; de strategische visie voor de gemeente  HSSM.

 • Stemmen op de nieuwe naam

  Afgelopen week konden inwoners stemmen op de naam van de nieuwe gemeente. Alle inwoners van 18 jaar en ouder kregen een stemkaart thuisgestuurd. Helaas is niet alles goed gegaan met de verzending en zijn de stemkaarten bij een aantal straten niet aangekomen. Dat vinden we erg vervelend. Daarom laten wij in deze straten opnieuw kaarten bezorgen. De stemtermijn hebben we verlengd, u kunt nu stemmen tot en met donderdag 18 februari 2016.

 • Jij stemt toch ook?

  In welke gemeente staat straks jouw huis? …..ga jij straks naar je werk? ….. fiets jij straks naar school? Er gaat iets veranderen, dat is duidelijk!

 • Wat wordt de nieuwe naam voor HSSM? Adviescommissie kiest drie namen

  De Hogewolden, Midden-Groningen en Woldmeren. Dat zijn de namen waar de inwoners van de gemeenten Hoogezand-Sappemeer, Slochteren en Menterwolde op mogen stemmen. Een onafhankelijke adviescommissie koos deze drie uit maar liefst 271 unieke namen. Er kwamen in totaal 410 suggesties binnen. In februari krijgen alle inwoners een persoonlijke stemkaart thuis gestuurd waarmee ze kunnen stemmen op hun favoriet. Op 15 maart wordt bekend gemaakt welke naam de meeste stemmen kreeg.

 • Het Kompas krijgt vorm door inbreng inwoners en ondernemers

  De gemeenten Hoogezand-Sappemeer, Slochteren en Menterwolde maken in de periode oktober 2015 – maart 2016 samen met bewoners, ondernemers en organisaties een Kompas voor de nieuwe gemeente. Het Kompas voor de nieuwe gemeente moet het richtinggevende verhaal worden van ons allemaal. Daarom brengen we in beeld wat belangrijk is: hoe zien we eigenlijk de toekomst als we straks een grote gemeente zijn en wat kunnen we samen doen om die toekomst waar te maken? We hebben inwoners, ondernemers, bedrijven en instellingen gevraagd hoe zij de nieuwe gemeente zien. En welke wensen en behoeften ze hebben met betrekking tot wonen, werken en leven.

 • Terinzagelegging herindelingsontwerp HSSM

  De drie raden van de gemeenten Hoogezand-Sappemeer, Slochteren en Menterwolde hebben het herindelingsontwerp HSSM vastgesteld.  Met dit stuk verklaren de gemeenten formeel samen één nieuwe gemeente te willen vormen. Het herindelingsontwerp ligt van woensdag 30 december 2015 tot en met woensdag 24 februari 2016 ter inzage bij de gemeentehuizen en het is digitaal te lezen op www.hssmnet.nl. Inwoners, organisaties, bedrijven en andere belanghebbenden kunnen in deze periode zienswijzen indienen op het voornemen tot het samenvoegen van de gemeenten.

 • Gemeenteraden stellen herindelingsontwerp HSSM vast

  De drie gemeenteraden van de gemeenten Hoogezand-Sappemeer, Slochteren en Menterwolde hebben het herindelingsontwerp HSSM vastgesteld. Met dit stuk verklaren de gemeenten in beginsel één nieuwe gemeente te willen vormen. Het herindelingsontwerp wordt eind december acht weken ter inzage gelegd. Inwoners, organisaties, bedrijven en andere belanghebbenden kunnen dan zienswijzen indienen op het voornemen tot het samenvoegen van de gemeenten.

 • Bedenk jij de naam van de nieuwe gemeente?

  In welke gemeente staat straks jouw huis? …..ga jij straks naar je werk? ….. fiets jij straks naar school? 

 • Bustours gaan niet door

  Voor de bustours van aanstaand weekend is te weinig belangstelling, waardoor we hebben besloten dit onderdeel van het programma af te gelasten. De bedoeling was met elkaar in gesprek te gaan, bij de buren op locatie, en daar te praten over wat ons bezig houdt en hoe we de toekomst zien.  

 • Colleges en stuurgroep akkoord met herindelingsontwerp

  De drie colleges van de gemeenten Hoogezand-Sappemeer, Slochteren en Menterwolde en de stuurgroep herindeling hebben het herindelingsontwerp HSSM goedgekeurd.  Met dit stuk verklaren de gemeenten formeel samen één nieuwe gemeente te willen vormen. De colleges stellen de raden nu voor dit herindelingsontwerp in december 2015 vast te stellen zodat inwoners, organisaties, bedrijven en andere belanghebbenden vervolgens zienswijzen kunnen indienen op het voornemen tot het samenvoegen van de gemeenten.

 • Besluitenlijst vergadering klankbordgroep herindeling HSSM d.d. 10 november 2015

  10 november 2015

 • Aan de ronde tafel voor het Kompas

  Naast de bustours, buurtgesprekken, interviews en fotowedstrijden zijn er ook nog de rondetafelgesprekken als bouwsteen voor het Kompas voor de nieuwe gemeente. We nodigen daarvoor in week 46 gericht mensen van private en maatschappelijke ondernemers uit.

 • Data bustours en buurtgesprekken zijn bekend

  De gemeenten Hoogezand-Sappemeer, Slochteren en Menterwolde maken de komende maanden samen met bewoners, ondernemers en organisaties een Kompas voor de nieuwe gemeente. Inwoners kunnen meedoen en meepraten over de herindeling. Op 27 en 28 november worden 2 bustours voor inwoners georganiseerd in het gebied. In de periode november/januari zijn er ook nog eens 7 buurtgesprekken.

  Klik hier voor meer informatie over de bustours.

  Klik hier voor meer informatie over de buurtgesprekken.


   

 • Volg HSSM op twitter

  Sinds gisteren is er  een officiëel twitterkanaal van de herindeling van de gemeenten Hoogezand-Sappemeer, Slochteren en Menterwolde. Wil je op de hoogte blijven van nieuwtjes rond de herindeling? Volg ons dan op @HerindelingHSSM.

 • Strategische visie van start

  Op maandag 26 oktober 2015 heeft Geert-Jan ten Brink, voorzitter van de bestuurlijke stuurgroep herindeling HSSM, tijdens een persconferentie de start van het strategische visie-traject van de herindeling gepresenteerd. De gemeenten Hoogezand-Sappemeer, Slochteren en Menterwolde maken de komende maanden namelijk samen met bewoners, ondernemers en organisaties een Kompas voor de nieuwe gemeente. Inwoners kunnen meedoen en meepraten. Informatie hierover vindt u in de agenda.

Archief

Projectdocumenten
Kompas voor de nieuwe gemeente
Organisatievisie
Dienstverlenings-
concept

Adres:
Projectbureau herindeling
Postbus 2
9649 ZG  Menterwolde

E-mail:
info@midden-groningen.nl
 

Telefoon
(0598) 65 88 88

Twitter: @HerindelingHSSM
@MiddenGroningen