Herindelingsverkiezing gemeenteraad Midden-Groningen 22 november 2017

logo

Snelmenu

Herindelingsverkiezing gemeenteraad Midden-Groningen 22 november 2017

Registratie naamsaanduiding politieke groeperingen/partijen Politieke groeperingen (partijen), die in de nieuwe gemeente Midden-Groningen onder een bepaalde aanduiding willen deelnemen aan de gemeenteraadsverkiezing op 22 november 2017, dienen deze aanduiding te laten registreren bij het centraal stembureau gevestigd in de gemeente Hoogezand-Sappemeer. Voor de herindelingsverkiezing Midden-Groningen is de gemeente Hoogezand-Sappemeer de gemeente waar het centraal stembureau is gevestigd. Dit volgt uit de Wet Arhi (art 52).

Welke groeperingen/partijen moeten zich opnieuw laten registreren?

Alle huidige gemeenten (Slochteren, Menterwolde en Hoogezand-Sappemeer) houden op te bestaan. Daardoor vervallen alle huidige geregistreerde aanduidingen op gemeentelijk niveau. Dat betekent: Alle lokale partijen die deel willen nemen aan de verkiezing MOETEN zich opnieuw laten registreren. Voor het inleveren van de stukken voor de registratie kunt u een afspraak maken bij de gemeente Hoogezand-Sappemeer, 0598-373737.

Welke groeperingen/partijen hoeven niet te registreren?

Alle groeperingen/partijen die voorkomen in het landelijke register dat wordt bijgehouden door de Kiesraad en alle groeperingen/partijen die voorkomen in het register van Provinciale Staten (register wordt bijgehouden door de gemeente Groningen) hoeven zich niet te registreren.

Dit laatste register bevat op dit moment de volgende partijen:

Partij voor het Noorden Seniorenpartij Groningen
Red het Noorden    Groninger Belang
Vrij Mandaat Groningen Centraal
Verenigde Communistische Partij  Grunnegers veur Stad en Ommelaand

Registratie kan uiterlijk tot en met 28 augustus 2017

Hiervoor moet aan de gemeente Hoogezand-Sappemeer een waarborgsom worden betaald. De hoogte van de waarborgsom is € 112,50. Het centraal stembureau beoordeelt aan de hand van een aantal criteria of de betreffende aanduiding kan worden gevoerd.

Kandidaatstelling

Op de dag van de kandidaatstelling, dat is voor de herindelingsverkiezing op 9 oktober 2017, leveren politieke partijen hun kandidatenlijst en overige formulieren in bij het centraal stembureau van de gemeente Hoogezand-Sappemeer.

Ondersteuningsverklaringen

Er ontstaat een nieuwe gemeente. Daarom moeten alle politieke groeperingen/ partijen bij de kandidaatstelling ook ondersteuningsverklaringen overleggen. Voor de nieuwe gemeente geldt dat er minimaal 20 ondersteuningsverklaringen per groepering/partij nodig zijn. Ondersteuningsverklaringen kunnen bij alle huidige gemeentehuizen worden ingeleverd/ondertekend. Per persoon kan slecht één ondersteuningsverklaring worden ondertekend.

Wilt u als ‘nieuwe’ partij deelnemen aan de verkiezingen dan kunt u in de brochure ‘Herindelingsverkiezingen’ alle informatie over de procedures vinden. Aanvragen kan via verkiezingen@hoogezand-sappemeer.nl

Meer informatie

Meer informatie over de verkiezingen kunt u vinden op de website: www.kiesraad.nl. Voor de beantwoording van vragen kunt u contact opnemen met:

Mevr. S.K. Velema-Heringa, tel: 0598-373650 afd. Publiekszaken Hoogezand-Sappemeer

Mevr. G.G. van der Laan, tel: 0598-658817 afd. Publiekszaken Menterwolde

Dhr. J. Evenhuis, tel: 0598-425555 afd. Publiekszaken Slochteren

Projectdocumenten
Kompas voor de nieuwe gemeente
Organisatievisie
Dienstverlenings-
concept

Adres:
Projectbureau herindeling
Postbus 2
9649 ZG  Menterwolde

E-mail:
info@midden-groningen.nl
 

Telefoon
(0598) 65 88 88

Twitter: @HerindelingHSSM
@MiddenGroningen