Kindpakket 2017: Alle kinderen doen mee!

logo

Snelmenu

Kindpakket 2017: Alle kinderen doen mee!

De gemeenten Hoogezand-Sappemeer, Slochteren en Menterwolde stellen extra geld ter beschikking voor de armoedebestrijding onder kinderen. Wij willen dat alle kinderen tot 18 jaar mee kunnen doen. Sociaal, geestelijk en lichamelijk. Kinderen moeten zich kunnen ontwikkelen, ook wanneer ouders/verzorgers weinig financiële armslag hebben. Kinderen mogen zich niet buitengesloten voelen.

In 2017 wordt er extra budget besteed onder de naam “Kindpakket 2017”. Dit betekent dat de inkomensgrens binnen heel HSSM op 115% van de bijstandsnorm is gesteld, de voorzieningen hetzelfde zijn voor alle kinderen tot 18 jaar binnen HSSM, dat indirecte schoolkosten worden toegekend aan alle kinderen die voor het eerst naar het voortgezet onderwijs gaan binnen HSSM en dat het bedrag is verhoogd naar 1.000 Euro. Daarnaast is er budget voor maatwerk voor kinderen die opgroeien in armoede; budget voor de groep die boven het vastgestelde inkomenspercentage valt en een laag besteedbaar inkomen heeft en voor specifieke situaties waar de voorliggende regelingen niet toereikend zijn.

Het aanvragen van het Kindpakket 2017 is gemakkelijk.Mensen die een bijstandsuitkering ontvangen, of in de Wsnp zitten, of in de bugettering  bij de kredietbank, of die dit jaar al een aanvraag hebben gedaan en toegekend hebben gekregen zijn bekend bij de gemeente. Zij hoeven alleen op het aanvraagformulier te schrijven wat ze willen aanvragen en het formulier te ondertekenen.

Een aanvraag voor het maatwerkbudget kan gedaan worden door de ouders/verzorgers maar ook professionals kunnen hiervoor een aanvraag indienen. Hierbij gaat het over professionals in allerlei soorten en maten; vrijwilligers bij een sportclub, vereniging, mensen uit het onderwijs, mensen die werken bij een maatschappelijke organisaties, mensen uit de jeugdhulp, artsen/huisartsen etc. Als een professional denkt dat een kind gebaat is bij maatwerk is er binnen het Kindpakket 2017 ruimte en budget voor individualisering. Soms zijn er bijzondere omstandigheden die nopen tot bijzondere maatregelen om het doel van deze regeling te bereiken. Hierbij is het uitgangspunt dat het advies van de professional vanuit kennis en kundigheid leidend is en dat de bureaucratische drempel afwezig is.

Als u deze vragen hebt leest u dan eens verder op de website www.bwri.nl bij “Kindpakket 2017”. Of haal de folder op bij uw gemeentehuis, bij BWRI, bij de sociale teams. In de folder zit ook het aanvraagformulier. De folder en het aanvraagformulier kunt u eveneens hieronder downloaden.

Zowel ouders/verzorgers/professionals kunnen voor vragen contact opnemen met het “team minimabeleid BWRI”, dagelijks telefonisch bereikbaar via telefoonnummer 0598-373700 van 8.30  tot 9.30 uur en van 13.30 tot 14.30 uur.

  

Projectdocumenten
Kompas voor de nieuwe gemeente
Organisatievisie
Dienstverlenings-
concept

Adres:
Projectbureau herindeling
Postbus 2
9649 ZG  Menterwolde

E-mail:
info@midden-groningen.nl
 

Telefoon
(0598) 65 88 88

Twitter: @HerindelingHSSM
@MiddenGroningen