Nieuwe gemeente Midden-Groningen zoekt twee directeuren

logo

Snelmenu

Nieuwe gemeente Midden-Groningen zoekt twee directeuren

Per 1 januari 2018 vormen de gemeenten Hoogezand-Sappemeer, Menterwolde en Slochteren de nieuwe gemeente Midden-Groningen. Voor de nieuwe gemeente zijn wij op zoek naar twee directeuren die samen met de beoogd gemeentesecretaris/kwartiermaker en de twee intern benoemde beoogd directeuren de nieuwe organisatie verder vormgeven. Vanaf 1 januari 2018 vormen zij het directieteam Midden-Groningen.

Belangrijke bouwstenen zijn de strategische visie “het Kompas, Samen kom je verder”, de organisatiefilosofie en het dienstverleningsconcept. Andere informatie over de bouw van de nieuwe organisatie vind je op deze website.

De functie

Vanaf het moment van indiensttreding hou je je als beoogd directeur in overleg met de beoogd gemeentesecretaris en de twee reeds benoemde beoogd-directeuren bezig met:

  • Het verder ontwikkelen van de clusters en de domeinen. Dit doe je samen met de al benoemde en nog te benoemen teamleiders en medewerkers.
  • Het uitdragen en doorontwikkelen van de visie, de organisatiefilosofie en het dienstverleningsconcept.
  • Het (doen) ontwikkelen van producten, diensten en beleid in het kader van de herindeling.

Alles is erop gericht ervoor te zorgen dat de gemeente klaar is voor de daadwerkelijke herindeling per 1 januari 2018.

Vanaf 1 januari 2018 ben je als lid van het directieteam verantwoordelijk voor de integrale (aan)sturing van de organisatie. Dat wil zeggen dat je stuurt op het signaleren, oppakken en oplossen van vraagstukken die op de gemeente afkomen. Daarbij kijk je over de grenzen van vakdisciplines en klassieke organisatorische indelingen heen. Je vervult je taken vanuit twee rollen: een inhoudelijke en een hiërarchische.

Voor de inhoudelijke sturing vervul je de rol van domeinregisseur. In die rol zorg je voor de verbinding en samenhang binnen de vijf domeinen: ‘groots in kleinschaligheid’, ‘ieder mens telt’, ‘economie van de toekomst’, ‘gemeente als bondgenoot’ en ‘bedrijfsvoering’. Je kunt regisseur zijn van één of meerdere domeinen. In de praktijk betekent dit dat je samen met andere leden van het directieteam de samenhang in de oplossingen voor de domeinen bewaakt. Zo zorgen de domeinregisseurs dat er een consistent beeld, zowel buiten als binnen ontstaat over het gemeentelijk handelen en weten de teams welke resultaten van hen gevraagd worden.

In je hiërarchische rol ben je hiërarchisch leidinggevende van een aantal teamleiders. Omdat de gemeentesecretaris/algemeen directeur niet alle teamleiders hiërarchisch kan aansturen, wordt de aansturing van de teamleiders verdeeld onder de leden van het directieteam. Als leidinggevende faciliteer je de ontwikkeling van de teamleiders waar je verantwoordelijk voor bent.
De gemeentesecretaris/algemeen directeur is verantwoordelijk voor de ontwikkeling van de teamleiders. Het directieteam is samen verantwoordelijk voor de verdere ontwikkeling van de organisatie.
De nieuwe organisatie kent ook drie zogenaamde werkclusters: IBOR, BWRI en het Sociaal Domein. De aansturing van deze werkclusters wordt voor elk van deze clusters belegd bij een lid van het directieteam.
Uiterlijk in 2020 vindt de evaluatie plaats van de omvang van de directie. Dit in samenhang met andere aspecten van de organisatie en de ontwikkeling hiervan.

Kort samengevat

  • Je geeft inhoudelijk sturing binnen één of meer domeinen.
  • Je bent binnen het domein eindverantwoordelijk voor een goede verbinding tussen samenleving, bestuur en organisatie.
  • Je geeft leiding aan een aantal teamleiders.
  • Je draagt verantwoordelijkheid voor een goede bedrijfsvoering en een organisatie die effectief in staat is de doelen vanuit samenleving en bestuur te realiseren.
  • Je adviseert bestuurlijk en op concernniveau over complexe en strategische vraagstukken met een grote impact op de organisatie.
  • Je bent als lid van het directieteam verantwoordelijk voor de continue doorontwikkeling en innovatie van de organisatie.

Profiel

Om deze functie goed te kunnen vervullen beschik je over ruime managementervaring, vooral in een organisatie in het publieke domein. Ervaring met het ontwikkelen van organisaties op onze schaal in een veranderende omgeving is gewenst. Je hebt veel affiniteit met Midden-Groningen, wilt hard werken aan de grote maatschappelijke opgaven en kunt externe ontwikkelingen op een creatieve wijze vertalen naar de eigen organisatie.
Je bent aantoonbaar op de hoogte van de laatste trends en ontwikkelingen op het gebied van organiseren en veranderen, leiderschap en cultuur, planning en control. Op basis van visie, kennis en ervaring ben je in staat de door ons gekozen organisatievisie met enthousiasme, in woord en daad, in de praktijk te brengen. Je weet hoe je om moet gaan met cultuurverschillen bij het bouwen van een organisatie.
Je beschikt over een academisch opleidingsniveau dat relevant is voor deze functie.
Je bent een teamspeler, iemand die zich op de eerste plaats inzet voor het succes van het team en anderen stimuleert om dat ook te doen.
Je combineert een resultaatgerichte en daadkrachtige werkwijze met scherp inzicht in maatschappelijke en politiek-bestuurlijke verhoudingen.
Je hebt een motiverende, verbindende en mensgerichte managementstijl die past bij de organisatiefilosofie. Je bent empathisch, communiceert open en transparant.

Ons aanbod

Wij bieden je een aantrekkelijke en dynamische functie in een organisatie met grote ontwikkelingen en opgaven. De ontwikkeling van de organisatie zien wij als een uitdagend traject. Het salaris is afhankelijk van je kennis en ervaring en bedraagt maximaal € 7.038,- bruto per maand (schaal 15) op basis van een fulltime functie.

Sollicitatie en Informatie

Deze directiefuncties zijn in principe fulltime, met een aanstelling voor onbepaalde tijd.
Als je geïnteresseerd bent kun je voor meer informatie over de functie contact opnemen met Henk Mulder, projectleider herindeling/beoogd gemeentesecretaris, telefoonnummer: 0598-373838. Voor meer informatie over de procedure kun je contact opnemen met Margo Wesseling, P&O-adviseur, telefoonnummer: 0598-373876.
Je kunt je motivatiebrief samen met je CV uiterlijk tot en met 21 mei 2017 sturen naar vacature@Midden-Groningen.nl. De gesprekken zijn gepland in week 22.

Projectdocumenten
Kompas voor de nieuwe gemeente
Organisatievisie
Dienstverlenings-
concept

Adres:
Projectbureau herindeling
Postbus 2
9649 ZG  Menterwolde

E-mail:
info@midden-groningen.nl
 

Telefoon
(0598) 65 88 88

Twitter: @HerindelingHSSM
@MiddenGroningen