Openbare kennisgeving uitslag herindelingsverkiezingen gemeenteraad Midden-Groningen gehouden op 22 november 2017

logo

Snelmenu

Openbare kennisgeving uitslag herindelingsverkiezingen gemeenteraad Midden-Groningen gehouden op 22 november 2017

Hieronder vindt u de openbare kennisgeving uitslag herindelingsverkiezingen gemeenteraad Midden-Groningen. Het proces-verbaal kunt u hier downloaden (pdf-bestand 2 MB).

Openbare kennisgeving uitslag herindelingsverkiezingen gemeenteraad Midden-Groningen gehouden op 22 november 2017

De voorzitter van het centraal stembureau voor de op woensdag 22 november 2017 te houden verkiezing van de leden van de raad van de gemeente Midden-Groningen maakt bekend dat:

  • de uitslag van de verkiezingen in de openbare zitting van het hoofd- en centraal stembureau op vrijdag 24 november 2017, aanvang 10.00 uur is vastgesteld.
  • het proces-verbaal van de zitting (P-22) via de website en overige openbare kanalen digitaal beschikbaar komt.

Hoogezand, 24 november 2017

P.M.M. de Jonge

voorzitter hoofd- en centraal stembureau

gemeente Hoogezand-Sappemeer

Projectdocumenten
Kompas voor de nieuwe gemeente
Organisatievisie
Dienstverlenings-
concept

Adres:
Projectbureau herindeling
Postbus 2
9649 ZG  Menterwolde

E-mail:
info@midden-groningen.nl
 

Telefoon
(0598) 65 88 88

Twitter: @HerindelingHSSM
@MiddenGroningen