Ter inzage legging kandidatenlijsten

logo

Snelmenu

Ter inzage legging kandidatenlijsten

De voorzitter van het centraal stembureau voor de op woensdag 22 november 2017 te houden verkiezing van de leden van de raad van de gemeente Midden-Groningen maakt bekend dat:

de ingeleverde kandidatenlijsten met de aanduidingen van de politieke groeperingen en de lijstencombinaties voor een ieder ter inzage zijn gelegd bij de afdeling Publiekszaken van de gemeente Hoogezand-Sappemeer.

U kunt de kandidatenlijsten inzien tot en met 17 oktober 2017 16.00 uur.

Hoogezand, 11 oktober 2017

P.M.M. de Jonge

voorzitter hoofdstembureau

burgemeester gemeente Hoogezand-Sappemeer

Projectdocumenten
Kompas voor de nieuwe gemeente
Organisatievisie
Dienstverlenings-
concept

Adres:
Projectbureau herindeling
Postbus 2
9649 ZG  Menterwolde

E-mail:
info@midden-groningen.nl
 

Telefoon
(0598) 65 88 88

Twitter: @HerindelingHSSM
@MiddenGroningen