Aanvraag aansluitvergunning riolering

Aanvraag aansluitvergunning riolering

  • 1 Huidige: Begin
  • 2 Voorbeeldweergave
  • 3 Voltooid
Verplicht Aanduiding van verplicht veld
Type aanvraag Verplicht
De rioolaansluiting is bedoeld voor Verplicht
De rioolaansluiting is bedoeld voor Verplicht
Locatiegegevens Verplicht
Locatiegegevens Verplicht
Contactgegevens Verplicht
Contactgegevens Verplicht
Situatietekening Verplicht

Voeg bij uw aanvraag een situatietekening met daarop de volgende gegevens:

  • De plaatsing van het stuk grond aan de openbare weg
  • De locatie waar de rioolaansluiting(en) gewenst is (zijn)
  • Diameter, hoogteligging, materiaal en kleur van de leidingen
  • Waar en hoe het regenwater op het stuk grond of gebouw wordt opgevangen.
Slechts één bestand.
15 MB limiet.
Toegestane types: jpg, jpeg, png, pdf.
30 MB limiet per formulier.
Ondertekening Verplicht

Door het aanvraagformulier te ondertekenen bewijst u bekend te zijn met de aansluitverordening Riolering 2021 van de gemeente Midden-Groningen.

Het aansluiten op het rioleringsstelsel van de gemeente Midden-Groningen kost geld.  De Burgemeester en wethouders stellen de aanlegkosten vast op basis van de door of namens de gemeente geraamde werkelijke kosten (offerte) en vastgestelde leges.
  
Als u akkoord geeft op de offerte, wordt de aansluiting ingepland en een datum wordt met u afgesproken.