Aanvraag vergoeding openen monument voor publiek

Er is nu een vergoeding (subsidie) om eigenaren aan te moedigen hun monumenten te openen voor publiek. De officiële naam hiervan is: regeling Toekomstbestendig Cultureel erfgoed. U kunt een vergoeding aanvragen voor de kosten die te maken hebben met de aanpassingen in het monument. De aanpassingen moeten als doel hebben de monumentale interieurwaarden zichtbaar te maken of te herstellen. Ook kunt u de kosten die u maakt (voor aanpassingen die nodig zijn zodat publiek het monument kan bekijken), vergoed krijgen.

  • 1 Huidige: Begin
  • 2 Voorbeeldweergave
  • 3 Voltooid
Verplicht Aanduiding van verplicht veld
Voorbereiding ondertekening Verplicht

Download alvast het formulier voor handtekening. 
Onderaan deze pagina voegt u een scan (of foto) van het getekende formulier toe aan uw aanvraag. 

Formulier voor handtekening aanvraag vergoeding openbaar maken of herstel monument.

Wanneer het formulier niet in een nieuw tabblad opent klikt u op de 'terug-knop' in uw browser om terug te keren naar dit formulier.

Eigendom monument Verplicht

*In deze regeling is een eigenaar ook:

- (toekomstig) eigenaar
- de (toekomstige) houder van een recht op opstal
(u bent geen officieel eigenaar maar maakt gebruik van het monument)
- de (toekomstige) houder van een appartementsrecht
(u bent deels eigenaar van het monument)
- de (ver)huurder

Wanneer u geen eigenaar bent van het monument dan kunt u geen aanvraag indienen.

Gegevens aanvrager Verplicht
Gegevens adres Verplicht
Locatiegegevens monument Verplicht
Gegevens monument Verplicht
Kenmerken monument Verplicht
Bijvoorbeeld: woonhuis, naam van het monument of eventueel monumentennummer.
Wat wilt u laten doen? Verplicht
Wat wilt u laten doen aan uw monument? Verplicht
Meerdere antwoorden zijn mogelijk.
Beschrijving van het werk voor het op bepaalde dagen openbaar maken voor het publiek Verplicht
Omschrijf hier wat u gaat doen om uw monument te kunnen openen voor publiek.
Lever een projectplan, restauratieplan of werkomschrijving in. Voeg tekeningen toe van de bestaande en nieuwe situatie.
Slechts één bestand.
30 MB limiet.
Toegestane types: jpg, jpeg, png, rtf, odt, pdf, doc, docx.
30 MB limiet per formulier.
Een onbeperkt aantal bestanden kan naar dit veld worden geupload.
30 MB limiet.
Toegestane types: jpg, jpeg, png, pdf, doc, docx, xls.
30 MB limiet per formulier.

Indien de werkzaamheden meer kosten dan €100.000 en u stelt uw monument vaker open dan eens per maand, dan moet u een interieuronderzoek of cultuurhistorische waardestelling overleggen.  

Slechts één bestand.
30 MB limiet.
Toegestane types: jpg, jpeg, png, rtf, odt, pdf, doc, docx, xls, xlsx, csv.
30 MB limiet per formulier.
De kosten die u kunt laten vergoeden hebben te maken met de aanpassingen ín het monument. Gemaakte kosten voor het op bepaalde dagen openbaar maken van het monument kunnen vergoed worden.
Beschrijving voor het herstel van interieurwaarden van uw monument Verplicht
Slechts één bestand.
30 MB limiet.
Toegestane types: jpg, jpeg, png, rtf, odt, pdf, doc, docx, xls, xlsx, csv.
30 MB limiet per formulier.
Slechts één bestand.
30 MB limiet.
Toegestane types: jpg, jpeg, png, rtf, odt, pdf, doc, docx.
30 MB limiet per formulier.
Meer informatie

Tot de monumentale interieuronderdelen worden in het algemeen onderdelen gerekend die architectuurhistorische en cultuurhistorische kenmerken hebben.

Denk aan bijzonder schilderwerk (decoratief), historische muur- of gewelfschilderingen, decoratief stucwerk, bijzondere schouwen, historische wandafwerking en betimmeringen, historische plafonds, orgels en andere historische detailleringen verbonden aan het monument.

Voorwaarde voor het doen van een aanvraag is het inleveren van een interieuronderzoek en/of bouwhistorisch onderzoeksrapport, waaruit de monumentale waarde blijkt.

Groen monument Verplicht

Voor groene monumenten worden naast kosten voor publiek toegankelijk maken ervan ook de kosten voor restauratie van het groene monument vergoed.

Er moet steeds een restauratieplan ingeleverd worden waaruit de noodzaak blijkt.  Onderhoud wordt niet vergoed.

Voeg eventueel tekeningen toe van de bestaande en nieuwe situatie.
Slechts één bestand.
30 MB limiet.
Toegestane types: jpg, jpeg, png, pdf, doc, docx.
30 MB limiet per formulier.
Aanvullende informatie Verplicht
Slechts één bestand.
30 MB limiet.
Toegestane types: jpg, jpeg, png, rtf, odt, pdf, doc, docx.
30 MB limiet per formulier.
Ondertekening Verplicht

Voeg een scan of foto van het getekende ondertekeningsformulier toe aan uw aanvraag.

Slechts één bestand.
30 MB limiet.
Toegestane types: jpg, jpeg, png, rtf, odt, pdf, doc, docx.
30 MB limiet per formulier.
Voeg een scan of foto van het formulier met handtekening toe aan uw aanvraag.