Beleid

In juni 2019 publiceerde het kabinet het Klimaatakkoord: de Nederlandse uitwerking van de internationale klimaatafspraken van Parijs (2015). Doel: CO2-uitstoot sterk verminderen

Regionale Energie Strategie (RES)

RES Groningen

Alle overheden uit de provincie Groningen vormen samen één energieregio.  Dit zijn 12 gemeenten (na herindeling van Loppersum, Appingedam en Delfzijl zijn dat er 10), de provincie en de waterschappen Noorderzijlvest en Hunze en Aa’s.

In een Regionale Energiestrategie (RES) beschrijft elke energieregio zijn eigen keuzes. Het Nationaal Programma RES ondersteunt de regio's bij het maken van de RES. In 2020 leveren de regio’s eerst een Concept RES op, waarna in 2021 de definitieve RES wordt opgeleverd.

Wat staat er in de Concept RES Groningen?

De Groningse overheden doen met de RES een gezamenlijk bod van 5,7TWh elektriciteit uit zon en wind in 2030. Dit bod is een optelsom van energieprojecten die er al zijn en vergunde projecten die nog komen. Daar bovenop komen nog de ambities van  gemeenten uit  eigen beleid. Bekijk Samenvatting concept RES Groningen (pdf)

Zonneparken

In 2019 heeft Midden-Groningen het beleid zonneparken vastgesteld. De kaders voor ontwikkeling van klein- en grootschalige zonneparken staan hierin.