Beleid

We stoten te veel CO2 uit. De gevolgen daarvan merken we: het klimaat verandert en kolen, olie en gas raken op. Wereldwijd hebben we daarom afspraken gemaakt om ons klimaat te beschermen. Doel: CO2-uitstoot sterk verminderen

Regionale Energie Strategie (RES)

RES Groningen

In Groningen werken provincie, gemeenten, waterschappen, maatschappelijke organisaties en bedrijfsleven samen aan de Regionale Energiestrategie (RES). Hierin kijken we hoe we duurzame energie kunnen opwekken op land om de CO2 uitstoot te verminderen. In Midden-Groningen gaat het alleen om bestaande plannen. Er staan in de RES Groningen geen nieuwe wind- en/of zonneparken voor onze gemeente.

Het Nationaal Programma RES ondersteunt de regio's bij het maken van de RES. In 2020 hebben de regio’s een Concept RES opgeleverd. In 2021 wordt de definitieve RES opgeleverd.

Wat staat er in de Concept RES Groningen?

De Groningse overheden doen met de RES een gezamenlijk bod van 5,7TWh elektriciteit uit zon en wind in 2030. Dit bod is een optelsom van energieprojecten die er al zijn en vergunde projecten die nog komen. In Midden-Groningen gaat het alleen om bestaande plannen.

Meer informatie

Op de website resgroningen leest u meer over de Regionale Energiestrategie. Of bekijk de vlog van Hielke Westra, voorzitter van de stuurgroep . Hij vertelt in zijn vlog over het waarom van de RES en wat daarin voor Groningen belangrijk is.

 

Samenvatting concept RES Groningen 2020

Zonneparken

In 2019 heeft Midden-Groningen het beleid zonneparken vastgesteld. De kaders voor ontwikkeling van klein- en grootschalige zonneparken staan hierin.