Bezwaar indienen

Hier vindt u informatie over de mogelijkheden om bezwaar in te dienen.

Bezwaar WOZ-waarde

Bent u het niet eens met de WOZ-waarde? Maak dan binnen 6 weken na dagtekening van de beschikking bezwaar. Dit kan door in te loggen met DigiD op deze pagina. Naast de digitale mogelijkheid, kunt u ook schriftelijk bezwaar indienen. Dit doet u met het bezwaarformulier op deze pagina.

No cure, no pay

Er zijn bedrijven die  aanbieden/adverteren  gratis een bezwaarschrift namens u in te dienen. De gemeente raadt dit af. Bij een toegewezen bezwaar claimen deze bedrijven de gemaakte kosten bij de gemeente. Dit kan oplopen tot € 786,00. Deze kosten verrekent de gemeente het volgend jaar in de tarieven voor de OZB. 

Bezwaar gemeentelijke belastingen

Bent u het niet eens met uw aanslag afvalstoffen- of rioolheffing? Bijvoorbeeld omdat u nooit afval bij de weg zet en geen aansluiting heeft op de riolering? Kijk dan eerst bij  Afvalstoffenheffing of Rioolheffing.

Niet eens met de aanslag? Meld dit bij de gemeente. Dat kan door middel van het vragenformulier op deze pagina. Geef daarop aan waarom u vindt dat de aanslag niet klopt. Wij nemen dan zo snel mogelijk contact op.

Formeel bezwaar indienen kan via DigiD of het bezwaarformulier op deze pagina.