Burgemeester Adriaan Hoogendoorn over het NPG

Burgemeester Adriaan Hoogendoorn is als burgemeester nauw betrokken bij de invulling van de plannen voor “Hart van Midden-Groningen”. Hij is namens Midden-Groningen ook lid van het Dagelijks Bestuur van het NPG.

De burgemeester geeft aan blij te zijn met het programma: 

“Het programmaplan wat nu op tafel ligt geeft onze gemeente een ongekende impuls voor de toekomst. Wij worden hier enthousiast en blij van. Nooit eerder hebben we de mogelijkheid gehad om in deze orde van grootte te bouwen aan de leefbaarheid van Midden-Groningen. Ik wil graag benadrukken dat de plannen met de samenleving zijn ontwikkeld en zo aansluiten bij wat onze inwoners belangrijk vinden. We investeren forse bedragen in onze jeugd, in mensen, gebieden en plekken die dit het hardst nodig hebben. De projecten staan niet los van elkaar maar juist in samenhang. We zoeken ook de aansluiting buiten onze gemeentegrenzen zodat we elkaar in de regio optimaal versterken. Zo dragen de plannen bij aan een compleet nieuw perspectief en positief beeld van Midden-Groningen.”