De gevolgen van de lockdown op publiek vervoer

Neem in geval van vragen of twijfel altijd contact op met de vervoerder. 

Leerlingenvervoer

Leerlingenvervoer rijdt tot nader order niet. Wilt u dat uw kind wel wordt vervoerd in onderstaande uitzonderingssituaties? Neem dan contact op met uw vervoerder. Neemt u geen contact op, dan gaan we ervan uit dat vervoer niet nodig is.

  • Leerlingen die naar praktijkonderwijs gaan (pro).
  • Leerlingen die naar het voortgezet speciaal onderwijs gaan (vso).
  • Leerlingen die stage lopen.
  • Leerlingen die examens, tentamens of toetsen hebben (examenleerlingen).
  • Leerlingen wiens school nog open is.
  • Leerlingen wiens ouders in cruciale beroepen werken. Dit kan alleen na toestemming van de gemeente.
  • Kwetsbare leerlingen. Dit gaat in overleg met de school en de gemeente of ze wel of niet naar school gaan.

Wmo-vervoer

Voor het Wmo-vervoer verandert er door de avondklok vanaf 23 januari het één en ander. Wat precies kunt u lezen op de website van publiek vervoer

Buurtbussen

Tot nader order rijden er geen buurtbussen. De buurtbussen zijn inmiddels aangepast zodat ze na de lockdown corona-proof kunnen rijden.

Hubtaxi’s

Voor hubtaxi ’s verandert door de avondklok vanaf 23 januari het één en ander. Wat precies kunt u lezen op de website van publiek vervoer. 

Veiligheidsvoorschriften

Als er wel gereden wordt, gelden de bestaande veiligheidsvoorschriften.

Ritten naar priklocaties GGD

Mobiele thuiswonende ouderen vanaf 60 jaar die nu al gebruikmaken van (gemeentelijke) vervoersvoorzieningen, kunnen deze voorziening ook gebruiken om naar een GGD-vaccinatielocatie te reizen. Ook als zij normaal gesproken een eigen bijdrage voor de rit betalen, hoeft dat in dit geval niet.
 
De VNG heeft aangegeven dat de eigen bijdrage van de ritten die met de Wmo-taxi naar de GGD-priklocaties worden uitgevoerd niet door de Wmo-pashouder hoeft te worden betaald. De gemeente betaalt deze eigen bijdrage aan de vervoerder. Dit is ook van toepassing op de eigen bijdrage van een meereizende. 

Omdat het vervoer zich nu vooral concentreert tijden de spitstijden, deze zijn van 7.00 uur tot 9.00 uur en van 14.00 uur tot 16.00, het verzoek om de prik afspraak buiten deze tijden in te plannen.

Meer weten?

Voor vragen over het vervoer, kunt u het beste contact opnemen met uw vervoerder.