Energiecompensatie voor kleine ondernemers

Algemeen

Bent u een kleine ondernemer en heeft u een zakelijke aansluiting voor gas en elektriciteit? En heeft u last van de hoge energieprijzen? Dan kunt u mogelijk een vergoeding van de gemeente krijgen. Dit kan over de periode van 1 november 2022 tot en met 30 juni 2023.

Energiecompensatie

Aanvragen kon van 26 januari tot en met 1 maart 2023.

U krijgt uw energiecompensatie(vergoeding) vooruit betaald. Na het eerste halfjaar van 2023 moet u een verantwoording indienen. Dat betekent dat u moet laten zien welke kosten u had. Lees goed welk bewijs wij hiervoor nodig hebben. We stellen de subsidie vast op uw echte kosten. Dat kan betekenen dat u de compensatie helemaal of een gedeelte hiervan terug moet betalen.

Voor wie is de energiecompensatie?

Komt u in de problemen door de hoge energieprijzen? Kijk dan eerst of u gebruik kunt maken van de TEK-regeling. Dat is een regeling voor ondernemers die veel energie gebruiken. Kijk voor meer informatie op de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

Kun u geen gebruik maken van de TEK-regeling? Bijvoorbeeld omdat niet minimaal 7% van uw omzet opgaat aan energiekosten? Dan kunt u bij de gemeente compensatie (een vergoeding) aanvragen. Komt de TEK-regeling voor u te laat? Neem dan contact op met ons loket zelfstandigen.

Voorwaarden

 • Uw bedrijf heeft minder dan 25 werknemers (de eigenaar(s) meegerekend).
 • U heeft 1 of meer gebouwen in de gemeente Midden-Groningen.
 • U staat minimaal vanaf 1 november 2022 ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.
 • U heeft een aansluiting voor gas en/of elektriciteit voor uw bedrijf. U krijgt geen vergoeding voor een aansluiting die u privé gebruikt.
 • Uw kosten voor gas en elektriciteit zijn gestegen na 1 januari 2022 (of het moment dat u uw bedrijf bent begonnen).
 • Uw kosten voor elektriciteit zijn meer dan € 0,35 voor iedere kilowattuur (zonder btw).
 • Uw kosten voor gas zijn meer dan € 1,19 voor iedere kubieke meter (zonder btw).
 • U heeft de afgelopen 3 belastingjaren geen staatssteun gekregen. Of uw bedrijf heeft wel staatssteun gekregen, maar dat blijft onder het maximale bedrag dat voor uw bedrijf geldt (hieronder leest u hier meer over).
 • U heeft geen recht op de TEK-regeling.

Hoeveel energiecompensatie kan ik krijgen?

We kijken eerst naar de energiekosten die u had op 1 januari 2022. Daarna kijken we naar uw echte kosten in november en december 2022. Op deze kosten worden de energiecompensatie van € 190,00 voor iedere maand en ander energieopbrengsten (zonnepanelen, windmolens, etc.) hier vanaf gehaald. Ook kijken we naar de kosten die u denkt te maken in het eerste halfjaar van 2023. Het verschil tussen de oude en nieuwe energiekosten noemen we de meerkosten. U kunt een vergoeding krijgen voor 50% van de meerkosten boven het energieplafond van 1200 m3 gas en 2900 kWh. De berekening kan voor iedere aansluiting verschillen door de duur van het energiecontract.

U krijgt pas een vergoeding als uw kosten hoger zijn dan:

 • € 0,35 excl. BTW voor iedere kilowattuur elektriciteit en
 • € 1,19 excl. BTW voor iedere kubieke meter gas.

Dit noemen we de drempelprijs.

Voorbeeld*

Op 1 januari 2022 betaalde u € 0,20 voor iedere kilowattuur elektriciteit. Ook betaalde u € 0,85 voor iedere kubieke meter gas. In november en december 2022 betaalde u € 0,65 voor iedere kilowattuur elektriciteit en € 3,01 voor iedere kubieke meter gas.

U betaalde in januari een lager bedrag dan de drempelprijs. Daarom gebruiken we voor elektriciteit als gas de drempelprijs voor het berekenen van de vergoeding. Het verschil tussen de drempelprijs en de echte prijs is € 0,30 voor iedere kilowattuur elektriciteit. Dat is € 1,82 voor iedere kubieke meter gas. Daarvan betalen we 50%, dat is € 0,15 per kilowattuur elektriciteit en € 0,91 voor iedere kubieke meter gas. Uw verbruik was 3.000 kilowattuur elektriciteit en 1.500 kubieke meter gas. De vergoeding is € 0,15 x 3.000 kilowattuur = € 450 voor elektriciteit. En € 0,91 x 1.500 kubieke meter = € 1.365 voor gas. Samen is dat € 1.815.

De prijs voor gas en elektriciteit gaat omhoog op 1 januari 2023. Dat is het meest nieuwe bedrag. Dit bedrag gebruiken we om uw vergoeding voor het eerste halfjaar 2023 te berekenen. U gaat € 1,01 voor iedere kilowattuur elektriciteit betalen. En € 3,99 voor iedere kubieke meter gas. Het verschil tussen het nieuwe tarief en de drempelprijs is € 0,66 voor iedere kilowattuur elektriciteit en € 2,80 voor iedere kubieke meter gas. U krijgt een vergoeding van 50% van dit verschil, dus € 0,33 voor iedere kilowattuur elektriciteit en € 1,40 voor iedere kubieke meter gas. U verwacht dat u in het eerste halfjaar 2023 10.000 kilowattuur elektriciteit en 8.000 kubieke meter gas gaat gebruiken. De vergoeding is € 0,33 x 10.000 kilowattuur = € 3.300 voor elektriciteit. En € 1,40 x 8.000 kubieke meter = € 11.200 voor gas. Samen is dat € 14.500.

Voor de hele periode van 1 november 2022 tot en met 30 juni 2023 is uw vergoeding € 16.315.

*Let op: de in dit voorbeeld genoemde bedragen zijn excl. BTW

*Let op: de in dit voorbeeld genoemde bedragen zijn excl. BTW

Let op: we hebben een beperkt budget voor energiecompensatie. Zijn er meer mensen die een vergoeding aanvragen dan er geld is? Dan verdelen we het geld onder alle mensen die het hebben aangevraagd. Het kan dus gebeuren dat u een lagere vergoeding krijgt.

Welk bewijs moet ik geven?

Wij hebben het volgende bewijs van u nodig. Hou deze bewijsstukken bij de hand als u een aanvraag gaat doen. Let erop dat al het bewijs over kosten, teruglevering en verbruik van uw energieleverancier(s) zijn.

 • Een bewijs dat u bent ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Op deze inschrijving staat het goede aantal werknemers en de goede adressen van uw panden of gebouwen.
 • Een bewijs van de kosten die u voor gas en elektriciteit betaalde op 1 januari 2022. Bent u later begonnen met uw bedrijf? Dan willen we bewijs van de kosten op het moment dat u uw onderneming bent begonnen.
 • Het echte verbruik van energie en de echte kosten voor de maanden november en december 2022.
 • Een inschatting van het verbruik in het eerste halfjaar van 2023. Heeft u alleen een inschatting voor het hele jaar 2023? Dan kunt u dat inleveren.
 • De laatste tarieven voor gas en elektriciteit.

Let op: heeft uw onderneming meerdere panden in de gemeente Midden-Groningen? Doe dan voor elk pand een aparte aanvraag.

Staatssteun

Energiecompensatie is staatssteun. Volgens Europese regels mag die steun niet te hoog zijn. Bedenk of u al andere staatssteun heeft gekregen in de afgelopen 3 belastingjaren. Zo ja, dan kunt u invullen op het aanvraagformulier hoeveel steun u al heeft gehad. We noemen deze verklaring over staatssteun een de-minimisverklaring.

Heeft u bijvoorbeeld een lening bedrijfskapitaal vanuit de Tozo-regeling ontvangen? Dan heeft u voor maximaal € 2.000 aan staatssteun ontvangen.

Wilt u weten hoeveel staatssteun u maximaal mag krijgen? Lees dan deze uitleg.

Verantwoording subsidie

U moet na het eerste halfjaar van 2023 uw subsidie verantwoorden. Daarvoor doet u een aanvraag voor subsidievaststelling. U leest er meer over in het besluit dat u van ons krijgt.

We vragen bij de verantwoording wat uw echte kosten en uw echte verbruik waren. Ook vragen we of u gebruik hebt kunnen maken van de TEK-regeling. Heeft u minder kosten gemaakt dan verwacht? Of heeft u gebruik kunnen maken van de TEK-regeling of andere steun? Dan moet u de te veel betaalde subsidie terugbetalen. Blijkt achteraf dat u meer kosten heeft gemaakt dan u eerst had verwacht? Dan kunt u helaas niet meer subsidie krijgen.

Let op: u moet in alle gevallen een aanvraag doen voor de TEK-regeling. Ook als u denkt dat u er geen gebruik van kunt maken. Onze compensatie is namelijk alleen voor de ergste nood. Bij uw verantwoording doet u een bewijs dat uw aanvraag voor de TEK-regeling is toegekend of afgewezen.

Lever uw verantwoording zo snel mogelijk na 30 juni 2023 in. Dan weten wij namelijk hoeveel geld we over hebben. Dat geld kunnen we misschien gebruiken voor steun in de toekomst. Doe dit in ieder geval voor 1 september 2023. 

Contact

Heeft u vragen over de energiecompensatie of wilt u weten welke ondersteuning wij nog meer kunnen geven? Neem dan contact op met het Loket Zelfstandigen.  U kunt ons bereiken via loketzelfstandigen@midden-groningen.nl. U kunt ons ook bellen. Onze contactpersonen zijn:

-    Johannes Christiaanse (0598 – 37 37 59)
-    Bob Kempinga (0598 – 37 37 23)

Meest gestelde vragen