Energiecompensatie voor maatschappelijke organisaties

Algemeen

Bent u bestuurder van een maatschappelijke organisatie? Heeft u een gebouw of ruimte in de gemeente Midden-Groningen en heeft u last van de hoge energieprijzen? Dan kunt u mogelijk een vergoeding van de gemeente krijgen. Dit over de periode van 1 november 2022 tot en met 30 juni 2023.

Energiecompensatie

Aanvragen kon van 26 januari tot en met 1 maart 2023. 

Deze regeling is alleen voor compensatie. Er volgt nog een regeling voor energiebesparende maatregelen.

Voor wie is de energiecompensatie?

De energiecompensatie is voor maatschappelijke organisaties met een eigen gebouw in de gemeente Midden-Groningen. Die accommodatie kan ook een sportveld zijn. Het gaat om:

 • sportaccommodaties voor binnen- en buitensport, ook met dieren. Zwembaden vallen hier ook onder;
 • accommodaties van scoutingverenigingen;
 • accommodaties van speeltuinverenigingen;
 • accommodaties van muziekverenigingen;
 • dorpshuizen en wijkcentra;
 • jeugdhonken en jeugdsozen;
 • kinderboerderijen en hertenkampen;
 • accommodaties voor organisatie met een culturele doelstelling die openbaar toegankelijk zijn, ook musea.

Voorwaarden

 • uw maatschappelijke organisatie heeft niet als doel winst te maken.
 • u heeft een aansluiting voor gas, elektriciteit en/of stadswarmte die op naam staat van uw maatschappelijke organisatie.
 • uw kosten voor elektriciteit zijn meer dan € 0,40 voor iedere kilowattuur (inclusief btw).
 • uw kosten voor gas zijn meer dan € 1,45 voor iedere kubieke meter (inclusief btw).
 • uw kosten voor stadswarmte zijn meer dan € 47,38 voor iedere gigajoule (inclusief btw).

Hoeveel energiecompensatie kan ik krijgen?

U kunt kiezen uit 2 soorten energiecompensatie.

Vaste subsidie van € 500

De eerste keus is een vaste subsidie van € 500. De subsidie is voor de periode 1 november 2022 tot en met 30 juni 2023. Hiervoor kunt u kiezen als u niet veel extra energiekosten verwacht. U hoeft voor deze subsidie geen bewijs aan te leveren. U hoeft de subsidie ook niet na het eerste halfjaar 2023 te verantwoorden.

Compensatie meerkosten

De tweede keus is een compensatie (vergoeding) van de kosten die u meer dan normaal maakt (meerkosten). Zijn uw energiekosten hoger dan € 0,40 voor iedere kilowattuur elektriciteit, € 1,45 voor iedere kuub gas en/of € 47,38 voor iedere gigajoule stadswarmte? Dan kunt u voor de meerkosten compensatie krijgen.

De compensatie voor november en december 2022 is 100% van de meerkosten. 
De compensatie tot 1 juli 2023 is 100% van de meerkosten tot een verbruik van 2.900 kilowattuur elektriciteit, 1.200 kuub gas en/of 37 gigajoule warmte. 
Verbruikt u meer? Dan krijgt u voor dat meerverbruik een compensatie van 50%.

Kunt u gebruik maken van het prijsplafond van het Rijk? Dan trekken we het verbruik dat onder het prijsplafond valt van uw maximale verbruik af. U kunt met onze compensatie ongeveer de 2 keer meer verbruiken dan onder het prijsplafond voor dezelfde prijs. Is uw verbruik hoger dan dat? Dan krijgt u nog altijd 50% van de meerkosten vergoed. Kijk voor informatie over het prijsplafond op de website van de Rijksoverheid.

Onze subsidie is maximaal € 10.000. We maken een uitzondering voor zwembaden. Omdat zwembaden heel veel energie verbruiken, is hun subsidie maximaal € 30.000. De subsidie voor zwembaden geldt ook voor een langere periode, namelijk van 1 november 2022 tot en met 1 september 2023.

Let op: we hebben een beperkt budget voor energiecompensatie. Zijn er meer aanvragers dan er geld is? Dan verdelen we het geld onder de aanvragers. Het kan dus gebeuren dat u een lagere subsidie krijgt.

Welk bewijs moet ik inleveren?

Vraagt u de vaste compensatie van € 500 aan? Dan hebben wij geen bewijs van u nodig. Hieronder staat welk bewijs wij nodig hebben als u kiest voor compensatie van uw werkelijke (echte) meerkosten.

 • Het werkelijke verbruik van energie en de werkelijke kosten voor de maanden november en december 2022.
 • Het werkelijke tarief van energie voor de maanden november en december 2022.
 • Een inschatting van het verbruik in het eerste halfjaar van 2023. Heeft u alleen een inschatting voor het hele jaar 2023? Dan kunt u dat inleveren.
 • De laatste tarieven voor gas, elektriciteit en/of stadswarmte.

Verantwoording subsidie

U hoeft niet altijd uw subsidie te verantwoorden. Dat hoeft niet als:

 • u gekozen heeft voor de vaste subsidie van € 500;
 • u alleen subsidie heeft gekregen voor november en december 2022;
 • u in totaal minder dan € 1.000 subsidie heeft gekregen.

In andere gevallen moet u uw subsidie wel verantwoorden. Daarvoor doet u een aanvraag voor subsidievaststelling. U leest er meer over in het besluit/de beschikking die wij sturen na uw aanvraag.

We vragen bij de verantwoording wat uw werkelijke kosten en uw werkelijk verbruik waren. Heeft u minder kosten gemaakt dan verwacht? Of heeft u gebruik kunnen maken van andere ondersteuning? Dan moet u de teveel betaalde subsidie terugbetalen. Heeft u meer kosten gemaakt dan verwacht? Dan kunt u helaas niet meer subsidie krijgen.

Lever uw verantwoording zo snel mogelijk na 30 juni 2023 in. Dan weten wij namelijk hoeveel geld we over hebben. Dat geld kunnen we misschien gebruiken voor steun in de toekomst. Doe dit in ieder geval uiterlijk 1 september 2023. Heeft u dan nog niet alle bewijsstukken voor de verantwoording? Geef ons dat door en stuur de verantwoording zo snel mogelijk nadat u alle bewijsstukken heeft.

Meer weten

Neem dan contact op met het subsidieloket via 0598 – 37 37 37 of subsidieloket@midden-groningen.nl.

Meest gestelde vragen