Geen windparken met grote windturbines in Midden-Groningen

Het college van de gemeente Midden-Groningen verklaart dat nieuwe initiatieven voor windparken met grote turbines niet mogelijk zijn in Midden-Groningen.

Zij hoopt daarmee de onrust onder inwoners weg te nemen en geeft een duidelijk signaal af aan ontwikkelaars van windparken. In de bestemmingsplannen, het provinciaal omgevingsplan en in de nota Wind op Land zijn geen gebieden aangewezen voor windenergie. Voor kleine windmolens is in Midden-Groningen wel ruimte. Daarvoor is al eerder beleid vastgesteld. 

Het gemeentebestuur ontving berichten van inwoners en raadsleden over een ontwikkelaar die plannen heeft. Het gaat over het plaatsen van een rij grote windmolens  aan de Siepweg te Hellum-Schildwolde en aan de Oostwoltjerweg te Siddeburen. Deze plannen worden niet geaccepteerd. Het staat ontwikkelaars en grondeigenaren vrij om contracten aan te gaan. De gemeente zal partijen erop wijzen dat dit geen zin heeft. Plannen voor grote windmolenparken kunnen en zullen niet worden toegestaan.