Gemeenteraad: iemand voor u laten stemmen

Kunt u niet zelf stemmen dan kunt u iemand toestemming geven voor u te stemmen.

Aanpak

Toestemming geven (machtigen) kan via uw stempas  of via een formulier.

Stempas 

 • Vul de achterkant van uw stempas in. Zet allebei uw handtekening.
 • Iemand machtigen met uw stempas kan tot op de dag van de verkiezingen.
  De gemachtigde:
  • stemt met uw stempas en een kopie van uw identiteitsbewijs. Dit bewijs mag ook op een smartphone of tablet staan. Hij/zij geeft uw stempas af op het stembureau
  • woont in dezelfde gemeente als u
  • brengt alle stemmen tegelijk uit
  • mag 2 volmachten aannemen
  • moet zich ook bij het stemmen identificeren

Formulier

Het formulier moet uiterlijk op 11 maart 2022 om 17:00 uur bij de gemeente zijn.

Er zijn 3 manieren om iemand schriftelijk toestemming te geven. 

 1. Vraag het formulier persoonlijk aan bij de balies van de gemeente. Dit kan zonder afspraak.
 2. Download het aanvraagformulier schriftelijke volmacht
  1. Vul uw deel van de aanvraag in.
  2. Laat de gemachtigde zijn of haar deel invullen.
 3. Vindt u en de gemachtigde het lastig om het formulier gezamenlijk in te vullen in verband met corona. Dan zijn er afzonderlijke formulieren.   
  1. U vult dan het formulier verzoekschrift volmachtgever in.
  2. Uw gemachtigde vult het formulier verklaring gemachtigde in.
  3. Uw gemachtigde stuurt het formulier naar u toe.
  4. Daarna stuurt u beide formulieren naar de gemeente.

Inleveren kan op de volgende manieren

 • per post: gemeente Midden-Groningen, Contactplein, Antwoordnummer 16, 9600 VB HOOGEZAND
 • per mail: verkiezingen@midden-groningen.nl
 • bij de balies: tijdens de openingstijden

Goed om te weten

Voor de gemachtigde geldt bij een schriftelijke volmacht met een formulier dat hij/zij:

•    Het volmachtsbewijs toegestuurd krijgt.
•    Stemt met het volmachtsbewijs.
•    Maximaal 2 volmachten mag aannemen.
•    Alle stemmen tegelijk uitbrengt.
•    In dezelfde gemeente moet wonen.

Kosten

Het aanvragen van een machtiging is gratis.