Gezamenlijk plannen maken NPG

Midden-Groningen wil het NPG-budget besteden aan lokale plannen, die breed gedragen worden door de samenleving. Inwoners, bedrijven en organisaties worden actief betrokken bij het bedenken van ideeën, het maken van plannen en het doen van voorstellen.

Online Informatiebijeenkomst 2 september 2020

Het doel van de avond was; zoveel mogelijk inwoners te informeren en te betrekken bij de concept-plannen die het afgelopen half jaar zijn gemaakt. Kijkers konden vragen stellen en die werden live beantwoord. Er kwamen meer dan 500 vragen en opmerkingen binnen. Die hebben wij per thema kort voor u samengevat. Bent u geïnteresseerd in alle vragen en antwoorden? Stuurt u dan een mail naar hartvoor@midden-groningen.nl en wij sturen u een excel-bestand toe.

Samenvatting bijeenkomst

In algemene zin kwamen er veel positieve reacties en complimenten binnen. Aan de andere kant was er ook kritiek op het taalgebruik van de presentaties. Dat werd als te vaag en te ambtelijk ervaren. Ook gingen veel opmerkingen over de financiering (kan dit-en-dat niet beter ergens anders uit betaald worden?), over specifieke projecten (hoe zit het met dit-en-dat project?) en over de betrokkenheid van mensen (is die-en-die doelgroep wel betrokken?). Tot slot bleef de avond voor veel mensen nogal abstract en miste men echt concrete plannen, wat ze precies kosten en wat ze opleveren. Ook miste men nog wel eens de onderlinge samenhang tussen de vele plannen en projecten. 

De meerderheid van de kijkers vond de presentatie van Leefbaarheid een goed verhaal (58 duimpjes omhoog), zes kijkers vonden het een slecht verhaal (6 duimpjes omlaag) en 20 kijkers twijfelden of hadden nog vragen (20 vraagtekens). De meeste opmerkingen gingen over de verdeling van NPG-budget tussen Hoogezand-Sappemeer en de dorpen, waarbij men meer aandacht vroeg voor de dorpen. Kijkers vroegen verder om extra aandacht voor jongeren (betaalbare starterswoningen), ouderen (levensloopbestendige woningen, toegankelijkheid, bereikbaarheid), duurzaamheid en het betrekken van inwoners bij de plannen (niet alleen digitaal maar ook fysiek). Men was enthousiast over de aanpak van verpauperde panden, maar vroeg daarnaast ook om het actief aanpakken van huisjesmelkers.

De meerderheid van de kijkers vond de presentatie van Sociaal een goed verhaal (42 duimpjes omhoog), zeven kijkers vonden het een slecht verhaal (7 duimpjes omlaag) en 30 kijkers twijfelden of hadden nog vragen (30 vraagtekens). Veel vragen en opmerkingen gingen over de hoeveelheid plannen en de haalbaarheid ervan. Men wilde liever projecten en krachten zoveel mogelijk bundelen. Ook vond men de plannen vaak nog te vaag en te ambtelijk verwoord. Men adviseerde om naar andere gemeenten te kijken en extra in te zetten op opleidingen, persoonlijke coaching, gezinscoaching en eigen regie. Bij de bestrijding van armoede moet je zo vroeg mogelijk beginnen, dus inzetten op de jeugd, op werk en op bestrijding van criminaliteit, aldus de inwoners.

De meerderheid van de kijkers vond de presentatie van Identiteit een goed verhaal (50 duimpjes omhoog), zeven kijkers vonden het een slecht verhaal (7 duimpjes omlaag) en 16 kijkers twijfelden of hadden vragen (16 vraagtekens). De meningen liepen behoorlijk uiteen: is dit wel een lokaal thema, of is het eerder provinciaal? Is het niet een luxeprobleem en zou je het budget niet beter over andere thema’s kunnen verdelen? Veel opmerkingen gingen over het versterken van wat er al is in Midden-Groningen: mooie gebouwen en natuur, boerenbedrijven, circulaire landbouw, vaarroutes. Daar zou je meer mee moeten doen en meer reclame voor moeten maken. Kijkers pleitten verder voor meer toegankelijkheid en betere bereikbaarheid voor diverse groepen, waaronder rolstoelgebruikers, Duitse bezoekers, varende toeristen en watersporters.

De meerderheid van de kijkers vond de presentatie van Jeugd een goed verhaal (60 duimpjes omhoog), vijf kijkers vonden het een slecht verhaal (5 duimpjes omlaag) en 22 kijkers twijfelden of hadden nog vragen (22 vraagtekens). De verlengde schooldag werd positief ontvangen, maar riep ook vragen op. Kijkers pleitten voor meer vrijwilligerswerk vanuit (basis)scholen bij maatschappelijke instellingen, om daarmee een brug te slaan tussen generaties en een brug naar werk. Kijkers vonden dat de jeugd meer en actiever betrokken zou moeten worden bij de totstandkoming van de plannen, evenals ouders, docenten en ervaringsdeskundigen. Men vroeg extra aandacht voor kwetsbare jongeren, die beter gecoacht zouden moeten worden. Naast onderwijs vindt men ook cultuur, sport, discipline, eigen verantwoordelijkheid en werk belangrijk. Kijkers vroegen ook regelmatig naar de kosten en wie dit allemaal moet gaan uitvoeren.

De meerderheid van de kijkers vond de presentatie van Werk een goed verhaal (49 duimpjes omhoog), niemand vond het een slecht verhaal (0 duimpjes omlaag) en een deel van de kijkers twijfelde (22 vraagtekens). Veel mensen vinden opleiden erg belangrijk en dat zou niet alleen om technische beroepen moeten gaan (die trouwens ook door meisjes vervuld kunnen worden). Met opleiden kun je niet snel genoeg beginnen: liefst door scholen en bedrijfsleven samen in een gildesysteem (kan de LTS niet terugkomen?). Kijkers wijzen op de noodzaak van omscholing en bijscholing - niet alleen voor jongeren, maar ook voor ouderen - en men legt de link met het UWV en BRWI. Hernieuwbare energie (zon, wind en waterstof) wordt als kansrijke sector genoemd, maar men wijst onder andere ook op traditionele winkelberoepen, scheepsbouw, recreatie en horeca. Verder pleit men voor samenwerking met andere (A7) gemeenten om nieuwe bedrijven en daarmee nieuwe werkgelegenheid aan te trekken.