Hart voor Aigenhaid

Jij als inwoner, vereniging of organisatie weet wat het beste is voor je buurt, wijk of dorp! En ook wat jouw dorp zo ‘aigen’ maakt.

Daarom gaan we het nu eens anders doen! Jij als inwoner, vereniging of organisatie mag ideeën indienen die jouw buurt, wijk of dorp mooier, leuker, veiliger, duurzamer of socialer maken. Daarna mogen de inwoners hier op stemmen. Alles gaat via de website stemvan.midden-groningen.nl.

De gemeenteraad stelt maximaal € 20.000 beschikbaar uit het budget van het Nationaal Programma Groningen voor de ideeën die na de stemming in de top vijf staan. Deze zullen we in de raadsvergadering van 24 juni bespreken. Waar mogelijk zullen we jou helpen met de uitvoering en het tot stand komen van je idee.