Aanvragen diverse afschriften en uittreksels bij Contactplein Midden-Groningen

Op internet zijn commerciële partijen actief die voor u een uittreksel basisregistratie personen, afschrift burgerlijke stand, bewijs van in leven zijn en een bewijs van Nederlanderschap kunnen aanvragen.

Deze bedrijven zijn géén onderdeel of partner van de gemeente Midden-Groningen.

Via onderstaande links kunt u dit rechtstreeks aanvragen via onderstaande links:

Dit bespaart u extra kosten.