Kompas gemeente Midden-Groningen

Het Kompas beschrijft de richting waarin de gemeente Midden-Groningen zich wil gaan ontwikkelen. Dit Kompas is gebaseerd op vele gevoerde gesprekken met inwoners, ondernemers en organisaties en op een analyse van trends, ontwikkelingen en feiten.

Het Kompas kijkt naar de toekomst, maar die toekomst hangt natuurlijk samen met verleden en heden. Daarom is eerst beschreven waar de nieuwe gemeente uit voortkomt. Daarna volgt een beschrijving van het heden: wat is er gaande in onze gemeenschap, wat zijn de aandachtspunten? Vervolgens volgt een beschrijving van de gewenste toekomst: wat voor gemeente willen wij zijn en hoe bouwen wij onze gemeente op?

Wij hebben bouwstenen (economie van de toekomst, ieder mens telt, groots in kleinschaligheid en de gemeente als bondgenoot) geformuleerd voor een gemeenschappelijke maatschappelijke agenda. Deze bouwstenen bevatten de gemeenschappelijke doelen waar gemeente, inwoners, ondernemers, organisaties en bestuur de komende jaren aan gaan werken. Hoe de route er precies uitziet en waar we precies uitkomen, gaan we de komende jaren ontdekken, op basis van voortschrijdend inzicht en gezamenlijke lessen. Samen met alle partners in de samenleving zetten we de schouders eronder!