Kredietunie Groningen voor MKB

Kredietunie Groningen financiert MKB-bedrijven met toekomstperspectief, waarin de banken op dit moment minder geïnteresseerd zijn.

Het gaat om alle kredieten tussen de € 50.000 en € 250.000. Kredietgevers zijn MKB-ondernemers of andere investeerders die via een gemeenschappelijke kas middelen ter beschikking stellen. Kredietnemers zijn MKB-ondernemers die geld lenen uit deze kas. Het bijzondere is dat de kredietnemers een ervaren ondernemer als coach toegewezen krijgen. Ervaring wijst uit dat hiermee het kredietrisico lager is. Meer informatie vindt u op de website van Kredietunie Groningen.