Lintjesregen Midden-Groningen

Op maandag 26 april hebben 6 inwoners van Midden-Groningen een Koninklijke Onderscheiding ontvangen. Vijf personen worden benoemd als Lid in de Orde van Oranje-Nassau en één als Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.

Mevrouw A.W.M. (Astrid) Boekholt

Is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Zij is 50 jaar en komt uit Hoogezand.

Verdiensten van mevrouw Boekholt

Burgemeester Hoogendoorn: “Mevrouw Boekholt heeft een groot hart voor de mensen. Door haar vrijwilligerswerk bij Humanitas helpt ze bijvoorbeeld nieuwkomers een plek te vinden en zich thuis te voelen. Ze heeft al een paar keer mooie gezinsherenigingen tot stand gebracht. Maar ook organiseert ze veel voor kunst en cultuur in Midden-Groningen, zoals voor het Kartonfestival in Sappemeer. Daarmee is een podium geboden aan kunstenaars en (jonge) muzikanten.”

Overzicht verdiensten mevrouw Boekholt

Periode Verdiensten

2001 - 2004

Vrijwilliger bij de Stichting Veiligheidszorg Groningen. Betrokkene fungeerde als P&O medewerker.

2005 - 2012
 

Voorzitter van de Stichting Bewonerscomité Compagniesterpark.

2009 - 2019
 

Secretaris van de Stichting Platform Sappemeer. Betrokkene zet zich in voor de wijkbewoners en de leefbaarheid van het dorp. Daarnaast organiseerde zij mede een aantal evenementen.

2009 - 2019

Bestuurslid van het kunst- en cultuurfestival ESKA Kartonfestival. Dit is een kunst- en cultuurfestival.

2013 -heden

Vrijwilliger bij de Stichting De Watervloot. De stichting bevordert scheppende kunst. Ze maakt deel uit van de PR-commissie. Daarnaast zet zij zich in voor de komst van de historische schepen, het straattheater en de gelegenheidskoren. Zij schrijft de teksten voor de flyers, posters en persberichten. Voorts onderhoudt zij de website en de sociale media.

2013 -heden
 

Bestuurslid van de Stichting Support AOT Noord, namens Kishuma Chemicals.

2014 -heden
 

Vrijwilliger bij de Vereniging Dorpsbelang Kropswolde. Betrokkene zet zich in voor de communicatie en de PR. Zij verzorgt de redactie van de dorpskrant.

2018 -heden
 

Vrijwilliger bij de Stichting Humantas, afdeling Midden-Groningen. Betrokkene fungeert als coach voor nieuwkomers en vluchtelingengezinnen.

2018 -heden
 

Vrijwilliger bij de Stichting Buurtcomité Oosterpark. Betrokkene zet zich in voor de communicatie en de PR. Daarnaast geeft zij leiding aan de activiteitencommissie.

2019 -heden
 

Vrijwilliger bij het Driekerkenconcert in Sappemeer. Betrokkene verzorgt daar de communicatie en de PR.

uitreiking koninklijke onderscheiding mevrouw Boekholt en de burgemeester

Mevrouw G. (Gesina) Genzel-Venema

Is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Zij is 75 jaar en komt uit Foxhol.

Verdiensten mevrouw Genzel-Venema

Burgemeester Hoogendoorn”: “Mevrouw Genzel-Venema zet zich, naast haar inzet voor verschillende vrijwilligersorganisaties, al 56 jaar in voor de mensen dicht om haar heen. Zo ondersteunde ze onder andere een buurtgenoot in het huishouden toen die uit het ziekenhuis kwam en een jongen met het Prader Willi Syndroom om zijn oefeningen voor de fysiotherapeut te doen.”

 

Overzicht verdiensten mevrouw Genzel-Venema

Periode Verdiensten

1965 -heden

Mantelzorger voor/ondersteuner van haar dochter met het syndroom van
Down. Haar dochter heeft in diverse wooninstellingen gewoond. Dit had tot gevolg dat betrokkene naast het bieden van zorg de administratie van het PGB bijhoudt. Ook na de afkondiging van de ‘intelligente lockdown’ in maart 2020 mocht haar dochter wegens het hebben van COVID-19 symptomen niet meer terug naar haar zorginstelling. Vervolgens verbleef zij 3 maanden bij haar ouders. Betrokkene en haar echtgenoot hadden hierdoor een zeer intensieve zorgtaak.

1971 - 1991
 

Vrijwilliger bij de Dorpsvereniging Foxhol te Foxhol. Betrokkene nam de administratie voor haar rekening, wierf nieuwe leden en ze inde de jaarlijkse
contributie.

1972 - 1989

Lid van de oudercommissie van de school Margaretha Hardenberg Zeer Moeilijk lerende Kinderen te Veendam. De dochter van betrokkene was leerling op deze school. Betrokkene was tevens als ouder begeleider bij het zwemmen.

1973 - 1975

Oprichter, vrijwilliger bij en lid van de oudercommissie Peuterspeelzaal de Lemekorf. Zij was onder andere medeorganisator van allerlei activiteiten tijdens de feestdagen.

1975 - 1993

Bestuurslid van de Stichting De Brug, regio Veendam. Dit is een vereniging, die op verschillende niveaus, sport- en spelactiviteiten organiseert voor mensen met een verstandelijke beperking. Nadat zij de eerste 2 jaar begeleiding bij het zwemmen gaf werd zij vervolgens bestuurslid. Naast haar bestuurlijke taken hield zij zich vooral bezig met het begeleiden en organiseren van zwemwedstrijden. Daarnaast was zij actief op het terrein van spel- en sportactiviteiten en besteedde ze aandacht aan feestelijkheden rondom diverse feestdagen.

1983 - 2007

Penningmeester van de Toneelvereniging De Eendagsvliegen.

1993 - 2000
 

Verzorger/ondersteuner van een jongen met het Prader Willi Syndroom. Zij verrichtte samen met de jongen de voorgeschreven oefeningen van de fysiotherapeut. Daarnaast droeg zij ook zorg voor de 2 broers van deze jongen.  

2013 -heden
 

Ondersteuner van een buurtgenoot: Betrokkene ondersteunt een man bij diverse hand-en-spandiensten: zij verzorgt het huishouden, koopt kleding en richt het huis in. Daarnaast bood zij hem na een ziekenhuisbehandeling zorg aan huis.

2014 - 2019

Ondersteuner op de gesloten afdeling van het woon- en zorgcentrum `De Burcht’ in Groningen. Betrokkene verzorgde een van de bewoners op deze afdeling. Zij bood haar een luisterend oor, maakte uitstapjes en vergezelde
haar bij muziekoptredens en andere feestelijke activiteiten.

uitreiking koninklijke onderscheiding mevrouw Genzel-Venema met de burgemeester

De heer W. (Wubbo) Daniëls

Is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Hij is 60 jaar en komt uit Muntendam.

Verdiensten van de heer Daniëls

Burgemeester Hoogendoorn: “De heer Daniëls zet zich voor Muntendam in als bestuurslid van stichting archief Muntendam en als voorzitter en vrijwilliger bij de EHBO-vereniging. Dat laatste doet hij al 29 jaar. Tot vorig jaar was hij ook nog vrijwilliger bij de Regiopolitie en droeg zo bij aan de openbare en veiligheid in onze regio.”

Overzicht verdiensten van de heer Daniëls

Periode Verdiensten

1981 - 2020

Vrijwilliger bij de Regiopolitie Groningen.

1992 -heden
 

Voorzitter (sinds 2016) van en vrijwilliger bij de EHBO-Vereniging Muntendam.

2014 -heden
 

Bestuurslid van de Stichting Archief Muntendam. Hij maakt deel uit van de werkgroep Geschiedenis Muntendam, waar hij onder andere onderzoek verricht naar een onderduikadres tijdens de Tweede Wereldoorlog.

uitreiking koninklijke onderscheiding de heer Daniels met de burgemeester

De heer H.J. (Hilbrand-Jan) Pater

Is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Hij is 80 jaar en komt uit Zuidbroek.

Verdiensten van de heer Pater

Burgemeester Hoogendoorn: “De heer Pater heeft zich jarenlang als vrijwilliger ingezet voor de voormalige gemeente Menterwolde en in Muntendam in het bijzonder. Heel bijzonder is dat hij zich 61 jaar als vrijwilliger heeft ingezet bij het stembureau Menterwolde waar hij de lokale, provinciale, landelijke en Europese verkiezingen ondersteunde.”

Overzicht verdiensten de heer Pater

Periode Verdiensten

1958 - 2019

Vrijwilliger bij het Stembureau Menterwolde. Betrokkene ondersteunde de lokale, provinciale, landelijke en Europese verkiezingen.

2004 - 2010

Vrijwilliger bij het Project seniorenvoorlichting Menterwolde. Betrokkene stond senioren bij in het geval van vragen op het terrein van wonen, zorg, financiën, belastingontheffingen en het aanvragen van hulpmiddelen. De voormalig wethouder stelt dat de kandidaat één van de boegbeelden van het project was.

2007 - 2013

Vrijwilliger bij en penningmeester en secretaris van de Stichting Welzijn Menterwolde. Deze stichting was verantwoordelijk voor het beheer van de peuterspeelzalen, het algemeen maatschappelijk werk en de coördinatie van de mantelzorgvrijwilligers. Betrokkene was tevens actief als vrijwillig
ouderenadviseur.

2007 - 2014

Vrijwilliger bij de Zwemclub ZCM'86 Muntendam. Hij was actief als redacteur en bezorger van het verenigingsblad. Daarnaast was hij verenigingsfotograaf en chauffeur voor wedstrijden. Verder leverde hij hand-en-spandiensten.

2013 -heden
 

Vrijwilliger belastingservice te Muntendam. Betrokkene helpt ouderen bij het invullen van hun belastingformulieren en het bijhouden van hun administratie.

2014 - 2018

Secretaris van de Participatieraad Menterwolde. Betrokkene zette zich in voor jeugdhulp en de uitvoering van de WMO alsmede de Participatiewet.

2014 - 2018

Penningmeester en secretaris van de Stichting Dorpshuis Muntendam. Betrokkene werd aangezocht door de gemeente voor deze functie voor het liquideren van de stichting. Betrokkene stak veel tijd in een oplossing voor de juridische afwikkeling. De verantwoordelijk wethouder stelt dat zij de portefeuille dorpshuizen niet zonder hem had kunnen dragen.

Daarnaast was de heer Pater verzorger en ondersteuner van zijn moeder (1993-2003) en ondersteunde hij de moeder van zijn schoondochter bij het tuinonderhoud en ziekenhuisbezoek. Tot slot was hij voorheen ook bestuurslid van de lokale begrafenisvereniging.

uitreiking koninklijke onderscheiding de heer Pater met de burgemeester

De heer S.H. (Herman) de Wind

Is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Hij is 75 jaar en komt uit Hoogezand.

Verdiensten van de heer De Wind

Burgemeester Hoogendoorn: “De heer De Wind werkte van 1978-2011 als koster bij de Protestantse Gemeente Hoogezand-Sappemeer, maar sinds zijn pensioen heeft hij zijn activiteiten vrijwillig voortgezet. Naast zijn reguliere werkzaamheden zamelde hij kleding in voor Polen en regelde hij de verhuur van het kerkelijke zalencentrum. Toen in 2007 de lokale R.K. parochie besloot om hun kerk te verkopen wegens teruglopende kerkbezoekers nam hij het initiatief voor het inrichten van een rouwkamer in 'zijn' zalencentrum zodat uitvaarten lokaal plaats konden blijven vinden voor zowel protestantse als voor rooms-katholieke uitvaarten.”

Overzicht verdiensten de heer De Wind

Periode Verdiensten

1977 -heden
 

Vrijwilliger en ouderling. Hij verricht onder andere ziekenbezoek en treedt op als klusjesman. Verder ondersteunt hij de wekelijkse eredienst en verzorgt hij de trouw- en rouwdiensten. Gesteld wordt dat hij de drijvende kracht is om de lokale eredienst in stand te houden.

1979 - 1986
 

Jongerenbegeleider. Betrokkene was verantwoordelijk voor de jeugd in de leeftijd 12 tot 18 jaar. Hij was onder andere medeorganisator van de tweewekelijkse disco voorde hele jeugd van Hoogezand-Sappemeer (150 – 200 deelnemers). Gesteld wordt dat er mede hierdoor ‘weinig gedoe’ was met de jongeren.

1982 - 1994
 

Begeleider van de jongerensoos 'Tjoes' te Sappemeer (30 – 40 leden).

1982 - 2009

Organisator van de inzameling spullen voor de rommelmarkt.

1990 - 1994

Lid van een groep vrijwilligers voor het inzamelen van kleding voor Polen.

2001 - 2018

Organisator van de rommelmarkt.

2006 -heden

Vrijwilliger bij het Stiltecentrum 'Brandpunt. Dit is het christelijke rouwcentrum in het Zalencentrum 'Brandpunt van de Protestantse Gemeente Hoogezand-Sappemeer. Betrokkene is actief als beheerder en begeleidt nabestaanden tijdens de opbaring en het afscheid van hun naasten. Ook verzorgt hij de schoonmaak en de catering. Recent werd het centrum onder zijn leiding uitgebreid met een vierde en later nog een vijfde rouwkamer. Tenslotte heeft hij een luisterend oor voor de nabestaanden en verzorgt hij de tuinen.

2011 - 2015

Vrijwilliger ouderenpastoraat te Hoogezand. Betrokkene verricht bezoekwerk en verzorgt het vervoer van ouderen voor dokters- en ziekenhuisbezoek.

2011 -heden

Vrijwilliger tuinonderhoud te Sappemeer.

2011 - 2019

Ondersteuner van mindervaliden. Betrokkene doet voor hen de boodschappen.

uitreiking koninklijke onderscheiding de heer De Wind met de burgemeester

De heer H.F.J. (Henk) Meijer

Is benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Hij is 61 jaar en komt uit Overschild. 

Verdiensten van de heer Meijer

Burgemeester Hoogendoorn: “De heer Meijer zet zich al jaren in voor de (vecht)sport. Hij verrichtte daar activiteiten die voor de samenleving een bijzondere waarde hebben met een (intern)nationale uitstraling en betekenis. Zo was hij niet alleen bondscoach taekwondo in Nederland maar ook in Frankrijk en Griekenland. Hij zou de onderscheiding eigenlijk gisteren krijgen (25 april) tijdens het dertigste Henk Meijer Chaos Jeugdtoernooi (taekwondo) in Groningen, maar door corona ging dat helaas niet door. “
 
Henk Meijer is sinds 1983 eigenaar van en hoofdcoach bij het Taekwondo Center te Groningen, dat ook wel bekendstaat als de Taekwondoschool Henk Meijer. In de periode 1980-1988 was hij atleet bij de taekwondobond Nederland. Hij werd vijfmaal Nederlands kampioen en won vijfmaal de Dutch Open, werd derde op het EK 1980 en eerste op het EK 1982. Op het WK 1983 werd hij derde. Het hoogtepunt van zijn carrière was het behalen van goud op het WK 1985, waar hij de eerste niet-Koreaan was die een wereldtitel behaalde in Zuid-Korea. Door deze overwinning kreeg het Nederlandse en het internationale taekwondo een boost. Daarna werd hij derde op het WK 1988. Hij sloot zijn carrière als topsporter af met zijn deelname aan de Olympische Spelen 1988, waar taekwondo als demonstratiesport werd getoond.

In de periode 1990-1994 was hij onbezoldigd bondscoach van het Nederlandse Nationale Seniorenteam en, als voorbereiding op de (kwalificaties voor de) Olympische Spelen werd hij fulltime bezoldigd bondscoach (1997-2004). Hij trainde de deelnemers aan de Olympische Spelen van 2000 en 2004. Daarna werd hij bondscoach van het Franse (2005-2008) en het Griekse (2010-2011) nationale team. Hij coachte de sporters voor negen EK's en tien WK's. Vervolgens werd hij door het toenmalige ministerie van Volksgezondheid en het NOC*NSF gevraagd om trainingen te geven in Suriname, om daar het taekwondo te ontwikkelen.

Als eigenaar van de Taekwondoschool Henk Meijer leidde hij diverse kampioenen op. Hij leidde in de jaren negentig een professioneel demonstratieteam op dat de sport demonstreerde in binnen- en buitenland tijdens vechtsportgala's en -beurzen. Tegenwoordig is dit team met name actief op regionaal niveau binnen het onderwijs, vechtsportclubs en tijdens sportevenementen en bijvoorbeeld Koningsdag.

Hij organiseert sinds de jaren negentig jaarlijks het Henk Meijer Chaos Jeugdtoernooi te Groningen. Daarnaast coacht en begeleidt hij de talenten binnen zijn club of kennissenkring. In samenwerking met de Stichting Leergeld Groningen e.o. biedt hij jonge leden de mogelijkheid om tegen een gereduceerd tarief te sporten. Hij verleent tevens zijn medewerking aan diverse seminars van andere (vecht)sportclubs.

Voor zijn verdiensten voor de promotie van het taekwondo is Henk Meijer in 2013 opgenomen in de Taekwondo Hall of Fame te Las Vegas.
 

uitreiking koninklijke onderscheiding de heer Meijer met de burgemeester

Alle koninklijke onderscheidingen

Groepsfoto van de gedecoreerden.

Groepsfoto koninklijke onderscheidingen Midden-Groningen 2021