Lokaal steunfonds voor hoge energielasten

De flink gestegen energieprijzen hebben grote gevolgen voor de samenleving. Veel gezinnen, maatschappelijke organisaties en bedrijven staan hierdoor onder financiële druk.

Het Rijk heeft een aantal maatregelen getroffen om de problemen te verkleinen. Daarnaast heeft de gemeente Midden-Groningen een lokaal steunpakket ingericht voor de hoge energiekosten. Uit dit steunpakket worden verschillende vergoedingen aangeboden aan gezinnen, maatschappelijke organisaties en kleine ondernemers die in de problemen komen door de stijgende energieprijzen.

Noodsteun voor maatschappelijke organisaties

Het Rijk heeft voor openbare zwembaden, amateursportverenigingen en culturele organisaties geld beschikbaar gemaakt om steun te bieden voor hoge energiekosten en inflatie. De komende tijd wordt uitgewerkt hoe deze financiële steun aangevraagd kan worden. Meer informatie hierover vindt u op deze website van de Rijksoverheid. De gemeente Midden-Groningen biedt ook steun aan maatschappelijke organisaties die te maken hebben met gestegen energiekosten. Hieronder vallen sport-, muziek-, scouting-, en speeltuinverenigingen, culturele organisaties, dorpshuizen, wijkcentra, jeugdhonken en jeugdsozen, kinderboerderijen en hertenkampen. Voor meer informatie en het doen van een subsidieaanvraag kunt u naar de pagina  Energiecompensatie voor maatschappelijke organisaties. De aanvraag kunt u doen vanaf 26 januari tot en met 1 maart 2023.

Noodsteun voor kleine ondernemingen

Bedrijven waar maximaal 25 personen werken kunnen ook financiële steun aanvragen bij de gemeente. Kleine ondernemers die geen recht hebben op de landelijke regeling Tegemoetkoming Energiekosten kunnen een aanvraag doen op de pagina Energiecompensatie voor kleine ondernemers. De aanvraag kan gedaan worden vanaf 26 januari tot en met 1 maart 2023.

Energietoeslag voor minima

Het Rijk stelt in 2023 weer geld beschikbaar aan gemeenten om een energietoeslag uit te keren aan gezinnen met een laag inkomen. Het rijk bereidt de Wet energietoeslag 2023 voor. De verwachte invoering van deze wet is juni 2023. Gemeenten mogen de energietoeslag 2023 pas betalen als de Wet energietoeslag in in is gegaan.

Energienoodfonds voor huishoudens

De gemeente Midden-Groningen heeft daarnaast een lokaal energienoodfonds voor huishoudens (gezinnen). Als de landelijke regelingen niet of niet genoeg oplossing geven kunnen huishoudens dit fonds gebruiken. Samen met de inwoner wordt een plan gemaakt om weer financieel gezond te worden. Geld uit dit fonds kan bijvoorbeeld nodig zijn om een schuld af te lossen. Inwoners kunnen zich hiervoor melden bij de Kredietbank Midden-Groningen of BWRI.

Meer informatie?

Voor vragen of meer informatie over het lokaal steun noodfonds kunt u contact opnemen met de gemeente via: 0598 - 37 37 37