Meedenken over begraven en begraafplaatsen

Midden-Groningen wil nieuwe afspraken maken (beleid) voor het begraven, cremeren en voor de 10 gemeentelijke begraafplaatsen.

We willen het beleid op al onze begraafplaatsen hetzelfde maken. Ook willen we aandacht hebben voor nieuwe ontwikkelingen rondom het begraven en het cremeren. We willen een beleid dat goed is voor nu en in de toekomst.

Wij vragen u als bewoner, als rechthebbende op een graf of als organisatie om met ons mee te denken over dat nieuwe beleid.

Waar kunt u over meebeslissen?

Er zijn landelijke regels rond het begraven en cremeren. Daarnaast heeft iedere gemeente ook eigen regels.

Voordat de gemeente Midden-Groningen bestond, gingen de gemeenten Hoogezand-Sappemeer, Slochteren en Menterwolde op hun eigen manier om met begraven en cremeren. Er waren grote verschillen. Dit geldt ook voor de prijzen(tarieven). We willen meer gelijkheid en als er wel verschillen zijn, moet duidelijk zijn waarom. Ook zoekt de gemeente een goed evenwicht tussen de kosten van het onderhoud en de inkomsten uit de grafrechten.

Aan de hand van 4 onderwerpen vraagt de gemeente Midden-Groningen u mee te denken. De onderwerpen zijn:

Denkt u ook mee?

We willen u vragen de verschillende enquêtes over het begraven en onze begraafplaatsen in te vullen. Wilt u de vragen over het begraven en cremeren in ieder geval beantwoorden? Met deze vragen willen we meer te weten komen over de wensen van de verschillende groepen mensen. Klik op een van bovenstaande onderwerpen om bij de bijbehorende enquête uit te komen.

Daarna mag u zelf kiezen over welke andere onderwerpen u ook mee wilt denken. Heeft u een idee dat bij een onderwerp past? Laat dan uw naam achter. Op een later moment nemen wij dan contact met u op.

Begraafplaatsen in Midden-Groningen

Bekijk de begraafplaatsen in Midden-Groningen in de storymap Begraafplaatsen Midden-Groningen