Meer ruimte voor evenementen

Gemeente Midden-Groningen wil een nieuw evenementenbeleid ontwikkelen. We maken nieuwe afspraken (beleid) voor het organiseren van een evenement in Midden-Groningen.

Midden-Groningen heeft een groot aantal evenementen. De omvang en aard van deze evenementen verschillen sterk: van kleine buurtbarbecues en optochten tot grotere evenementen als sportwedstrijden, festivals, wandelvierdaagse en de Oranjebraderie.

Deze evenementen zijn belangrijk voor de inwoners en ondernemers. Zo zorgen evenementen voor een afwisselend cultureel aanbod, verhogen de sociale betrokkenheid van inwoners. Ook zorgen ze voor een economisch impuls of omzetverhoging voor lokale ondernemers.

Burgemeester Adriaan Hoogendoorn licht  toe: “Initiatieven van inwoners voor evenementen verdienen onze steun. We willen daarom organisatoren van evenementen zo weinig mogelijk met regels belasten. We willen hen ruimte en daarmee ook eigen verantwoordelijkheid geven. Naast de organisatoren blijft de gemeente natuurlijk ook verantwoordelijk voor veiligheid; daar ligt dan ook de grens voor deregulering.”

Evenementenbeleid

In het evenementenbeleid komen niet meer regels dan nodig is vanuit de verantwoordelijkheid voor veiligheid. De eerste verantwoordelijkheid voor een evenement ligt bij de organisatie, daar vertrouwt de gemeente op. Daarom vermindert de gemeente de hoeveelheid regels.

Meer evenementen krijgen een meldingsplicht en er komen minder evenementen met een vergunningplicht. Er komen meer meldingsvrije evenementen, meerjarige evenementenvergunningen en eenvoudige aanvraagprocedures. De gemeente wil het makkelijker maken voor organisatoren en hiermee het organiseren van evenementen aanmoedigen. Dit alles staat in het concept-evenementenbeleid.

Wijziging van de APV

De basis voor het evenementenbeleid is de Algemene Plaatselijke Verordening (APV). Om de regels voor evenementen makkelijker te maken, is een wijziging van de APV voorgesteld. Deze wijziging van de APV moet goedgekeurd worden door de gemeenteraad.

Evenementenbeleid en wijziging APV ter inzage

Inwoners en belanghebbenden krijgen de gelegenheid om aan de gemeente aan te geven wat zij van het voorstel voor de nieuwe verordening APV vinden en zij kunnen dit ook bekijken (ter inzage). Dit geldt ook voor het voorstel voor het nieuwe evenementenbeleid.

U kunt het voorstel voor verordening en het voorstel voor het evenementenbeleid inzien van 17 juni tot en met 28 juli. De vaststelling van het evenementenbeleid vindt plaats door het college nadat de gemeenteraad de wijzigingsverordening voor de APV heeft vastgesteld.

Collectieve evenementenverzekering

De kosten voor het afsluiten van een evenementenverzekering per evenement zijn hoog. Hierdoor kan het gebeuren dat evenementen niet georganiseerd kunnen worden. Dit omdat het financieel niet te dragen is. De gemeente wil graag dat er evenementen in onze gemeente zijn. Het college is van plan om hier een collectieve evenementenverzekering voor af te sluiten. Dit is een verzekering voor niet-commerciële evenementen met maximaal 2500 bezoekers per dag. Het definitieve besluit hierover vindt plaats bij vaststelling van het evenementenbeleid aan het eind van dit jaar.