MKB Compensatieregeling

Ondernemers in het Groninger aardbevingsgebied kunnen bij winstderving of onkosten tijdens versterking van hun bedrijfspand een compensatie aanvragen.

Dit kan via de pilot MKB-compensatieregeling. De pilot start maandag 29 oktober 2020 en wordt eerst voor een jaar opengesteld. Daarna wordt de regeling geëvalueerd.