Mogelijk in 2023 weer subsidie voor waardevolle en monumentale bomen

Oude bomen zijn vaak erg mooi en dragen bij aan de uitstraling van een dorp, streek of landschap. De gemeente Midden-Groningen wil monumentale bomen graag beschermen.

Vanwege keuzes die gemaakt zijn bij het maken van de begroting, is er voor 2022 geen geld beschikbaar. De gemeente vindt het belangrijk dat monumentale bomen zo lang mogelijk bewaard blijven. Goed onderhoud is daarbij belangrijk, dit willen we graag aanmoedigen. Er wordt gekeken of er in 2023 weer een vergoeding mogelijk is voor boomeigenaren voor achterstallig onderhoud, boomonderzoek of groeiplaatsverbetering.