Nieuw college kijkt na de zomer naar resultaten onderzoek afvalinzameling

Begin 2022 hebben we onderzoek gedaan naar de afvalinzameling. In februari vroegen we u als inwoner ook om uw mening. In totaal vulden 1705 inwoners onze vragenlijst in, bedankt daarvoor!

Vervolg na de zomer

We wilden graag weten wat u van de afvalinzameling in Midden-Groningen vindt. Wat kunnen we nog meer of anders volgens u? De resultaten uit de vragenlijst zijn nu opgenomen in een rapport. Dit rapport wordt gepresenteerd aan het nieuwe college. Op basis van de resultaten van het hele onderzoek, kunnen zij een voorstel doen aan de gemeenteraad om dingen te veranderen in het afvalbeleid. Na de zomer weten we meer wanneer dit in het college en de gemeenteraad besproken wordt. Zodra hier meer over bekend is laten we dit aan u weten.

Inzamelzakken voor verpakkingsmateriaal (PMD)

We hebben veel reacties gehad op de inzameling van het PMD-afval. In Midden-Groningen zamelen we dit afval in met inzamelzakken. Uit onderzoek en uit ervaringen in andere gemeenten blijkt dat met inzamelzakken het afval beter gescheiden wordt. Om te zorgen dat afvalzakken niet wegwaaien, of dat dieren aan de inzamelzakken komen, kunt u een gratis haak voor aan de lantaarnpaal (PMD-haak) aanvragen.

PMD-haak aanvragen

U kunt een PMD-haak aanvragen door Fixi melding te maken in de Fixi-app of via de Fixi website. Geef in de melding aan dat u in contact wilt komen met de Afvalcoach over een PMD-haak. De Afvalcoach neemt vervolgens contact op om de mogelijkheden te bespreken.