Nieuwjaarsboodschap burgemeester Adriaan Hoogendoorn

Helaas gaat de nieuwjaarsreceptie van de gemeente Midden-Groningen op 5 januari 2022 niet door wegens coronamaatregelen. In plaats daarvan is de nieuwjaarstoespraak van burgemeester Hoogendoorn hieronder te lezen en te bekijken.

Gemeente Midden Groningen Nieuwjaarsboodschap 2022

Beste mensen,

Ik wens u allen een gelukkig en vooral gezond nieuwjaar. Een jaar dat hopelijk in het teken zal staan van ontmoeten, van samenzijn, van weer echt samenleven. Want dat hebben we al veel te lang moeten missen. De lockdown die vlak voor de feestdagen inging, en nu nog voortduurt, is zwaar. Dat voelen we allemaal. Zeker de ondernemers, de theaters, de culturele- en evenementenbranche die weer hun deuren moesten sluiten. Leuk is anders, heel anders…

Op oudejaarsavond hadden we het natuurlijk weer over onze goede voornemens; een jaarlijks ritueel. Goede voornemens en wensen voor het nieuwe jaar. Welke voornemens zijn dat nu voor 2022? Die voornemens gaan vaak over ons persoonlijk leven. Maar we kunnen onszelf ook afvragen wat we kunnen doen voor onze eigen omgeving; in de familie, in de straat of het dorp waarin je woont. Wat zou het mooi zijn als we onze voornemens ook betrekken op onze betekenis voor de lokale democratie, voor de samenleving; onze dorpen, buurten en wijken.

Een paar jaar geleden zei Claudia de Breij in haar oudejaarsconference: “Democratie is een regering van de meerderheid die rekening houdt met de noden en wensen van de minderheid”. Democratie is dus geen monoloog maar een dialoog. Democratie gaat over betrokkenheid en vertrouwen. En dat moet niet van één of twee, maar van alle kanten komen.

Daarom is mijn eerste wens voor het nieuwe jaar dat we in onze gemeente nader tot elkaar komen, dat we een einde maken aan het wij-zij-denken, aan de groeiende polarisatie. Corona lijkt ons uit elkaar te drijven. De polarisatie verdeelt ons. Daar wordt niemand gelukkig van en dat helpt ons zeker niet verder. Integendeel.

Laten we ons daarom voornemen om naast elkaar te gaan staan en niet tegenover elkaar. Laten we voorzichtig zijn met grote woorden. Onze eigen mening niet te snel absoluut maken. Ons eigen belang is niet het enige dat telt. In een samenleving houd je rekening met elkaar. Laten we zorgen dat we elkaar blijven verstaan, over en weer. Juist omdat we als mensen zo verschillend zijn, is het belangrijk dat we in redelijkheid met elkaar omgaan. En dat begint met echt luisteren naar elkaar. Zoals een Chinees geleerde uit de oudheid het zo treffend zei: ‘Een mens heeft niet voor niets twee oren gekregen en slechts één mond.’

Ten tweede wens ik ons de kracht van positief denken toe. Dat we zien hoe vaak het glas half vol is. En dat we oog hebben voor de mensen, waarbij het glas helaas wel halfleeg is. Dat we elkaar in die situatie niet uit het oog verliezen, maar elkaar dan juist in de ogen kijken en als medemens behandelen. Ons nieuwe Huis van Cultuur en Bestuur staat juist symbool voor zo’n mensgerichte samenleving: een plek waar we elkaar ontmoeten, omzien naar elkaar en elkaar proberen te verstaan.

Mijn derde wens voor het nieuwe jaar ligt in het verlengde hiervan: dat we in Midden-Groningen ‘groter denken en kleiner doen’, zoals Tjeenk Willink dat omschrijft. De gemeentelijke herindeling leidde tot schaalvergroting; ‘groter denken’ om voor onze inwoners sociaaleconomisch toekomstperspectief te kunnen realiseren. Intussen moeten we niet het contact met elkaar verliezen. Daarom ‘kleiner doen’. Het is zaak om terug te gaan naar de kern en oog te hebben voor onze dorpen, buurten en wijken. Gemeenteraad en college hebben zich kortgeleden uitgesproken voor meer gebiedsgericht werken. Daar gaan we komend jaar werk van maken. Participatie op maat, ruimte voor maatschappelijke initiatieven die u de kans geven om niet alleen mee te denken maar ook mee te doen. Om zo, ook als inwoners, verantwoordelijkheid te kunnen nemen, in publiek belang. 

Mijn vierde wens is dat we kansen en mogelijkheden benutten, die we krijgen door het Nationaal Programma Groningen. We ontvangen miljoenen euro’s om enigszins recht te maken wat door de gaswinning zo onrechtvaardig is kromgetrokken. Om dat te bereiken heeft de gemeenteraad een lokaal programmaplan vastgesteld. Het is nu aan ons als gemeentebestuur om daar werk van te maken, samen met onze inwoners.

Een mooier voornemen voor het nieuwe jaar is niet te bedenken. Samen werken aan een beter perspectief, een betere toekomst voor heel Midden-Groningen: herstel van schade, meer werk, meer onderwijsgelijkheid, meer veiligheid, meer aandacht voor armoede en schuldenproblematiek. Dat levert ons echt veel op. Kijk bijvoorbeeld maar naar de kindcentra die afgelopen jaren in heel wat wijken en dorpen zijn opgeleverd. Een belangrijke stap op weg naar meer aandacht voor ontplooiing, voor leefbaarheid, voor een kansrijke toekomst. Voor iedereen, want iedereen telt mee.

De weg van voornemens naar werkelijkheid is een uitdaging. Laten we er samen voor gaan. Schouder aan schouder! Dan wordt het vast een heel mooi jaar!

Burgemeester Adriaan Hoogendoorn

Bekijk de Nieuwjaarsboodschap op Youtube.