Omgeving kan reageren op het onderzoeksplan voor Waterstofnetwerk Groningen

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) en Hynetwork Services (100% dochteronderneming van Gasunie) zijn van plan om een landelijk waterstofnetwerk aan te leggen. Onderdeel hiervan is het waterstofnetwerk in Groningen. In de concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau staat beschreven wat er wordt onderzocht tot in welk detail en hoe dat wordt gedaan. U kunt hier nu op reageren!
Wilt u meer weten? Kom dan naar een van de informatiebijeenkomsten

Waarom een waterstofnetwerk?

In Nederland werken we samen aan een duurzame toekomst. Een belangrijk doel daarbij is de transitie naar een CO2-vrij energiesysteem. Te veel uitstoot van CO₂ is schadelijk voor het milieu en het klimaat. Ongeveer 25% van de uitstoot komt uit de industrie en kan omlaag door bijvoorbeeld processen in de industrie elektrisch te maken. Waar elektrificatie niet mogelijk is, is een CO₂-vrij gas nodig om de uitstoot te verlagen. Bijvoorbeeld waterstof. De industrie kan namelijk waterstof inzetten als grond- en brandstof. Het moet daarvoor wel beschikbaar zijn voor de industrie. Daarom is een waterstofnetwerk in Nederland nodig. Hiermee kan waterstof worden vervoerd door het land, zodat vraag en aanbod met elkaar zijn verbonden.
 

Hergebruik van aardgasleidingen 

In Groningen kunnen op veel plekken bestaande aardgasleidingen worden hergebruikt. Voor bepaalde delen is het niet mogelijk om bestaande leidingen te gebruiken. Daar worden nieuwe leidingen gelegd. We onderzoeken de komende periode zorgvuldig de opties waar deze leidingen kunnen liggen.