Ondersteunende subsidies tijdens coronacrisis

De gemeente keert in sommige gevallen subsidies uit ter ondersteuning tijdens de coronacrisis.

Subsidie vooruit betalen bij organisaties in liquiditeitsproblemen

De gemeente geeft mogelijk een voorschot aan organisaties die op reguliere basis een relatief hoge subsidie ontvangen en in liquiditeitsproblemen komen. Dit betreft vooral continuïteit in de zorg.

Deze organisaties hebben een vast contactpersoon bij de gemeente die zij hiervoor kunnen benaderen.

Soepelere regels voor gesubsidieerde organisaties en gecontracteerde zorgaanbieders

De gemeente gaat soepeler om met gemaakte afspraken. Door de coronamaatregelen kunnen sommige activiteiten die met gesubsidieerde organisaties en gecontracteerde zorgaanbieders zijn afgesproken, niet doorgaan.

Deze organisaties hebben een vast contactpersoon bij de gemeente die zij hiervoor kunnen benaderen.

Regeling subsidieverstrekkingen voor geplande activiteiten vanaf 16 maart 2020 

De gemeente treft een regeling voor subsidieverstrekkingen voor activiteiten die in de periode vanaf 16 maart 2020 zouden plaatsvinden en waarvoor wel voorbereidingskosten voor zijn gemaakt. Heeft u al kosten gemaakt, dan kunt u dit mailen naar erik.haverkort@midden-groningen.nl. Wij kijken dan wat er in uw geval mogelijk is.

Subsidie anderhalve meter regeling provincie Groningen 2020

Bent u ondernemer of heeft u een bedrijf in Groningen met minder dan vijftig werknemers? Dan kunt u met behulp van de anderhalve meter regeling de helft van de kosten vergoed krijgen om bijvoorbeeld uw winkel, restaurant, of sportschool aan te passen aan de coronamaatregelen. Dit geldt voor kleine ondernemers en maatschappelijke organisaties in de zwaarst getroffen sectoren, zoals de detailhandel, de vrijetijdssector en culturele instellingen.

Compensatie voor culturele en sociaal-maatschappelijke organisaties

Door corona lopen veel organisaties inkomsten mis. Culturele en sociaal-maatschappelijke organisaties kunnen hiervoor een subsidie van de gemeente krijgen. Met sociaal-maatschappelijke organisaties bedoelen we bijvoorbeeld buurt- en dorpshuizen. U kunt tot 1 oktober 2021 een aanvraag doen voor de coronaschade in 2021. 

Voor cultuurorganisaties geldt dat de coronaschade in principe volledig wordt vergoed. We vergoeden voor sociaal-maatschappelijke organisaties de eerste € 5.000 schade volledig. Van schade boven de € 5.000 vergoeden we de helft. We kunnen niet beloven dat we alles kunnen compenseren. Het geld dat we hebben is namelijk beperkt.

Heeft u nog vragen?

Neem dan contact op met het subsidieloket Midden-Groningen:  subsidieloket@midden-groningen.nl. of via 0598 – 37 37 37.

Bekijk ook de wetstechnische informatie van de  regel ondersteuning door COVID-19 maatregelen aan culturele en sociaal maatschappelijke organisaties Midden-Groningen 2021-A.