Ondersteuningsverklaring

Partijen die deel willen nemen aan de verkiezing van de Tweede Kamer moeten soms ondersteuningsverklaringen (model H 4) inleveren.

Voor wie geldt dit

Voor de politieke partij of groepering die:

  • voor het eerst deelneemt aan de verkiezing 
  • bij de vorige verkiezing geen zetel(s) hebben behaald
  • deelneemt met een blanco lijst (zonder aanduiding) 

Aanpak

U gaat naar de gemeente waar u woont. U hoeft hiervoor geen afspraak te maken en kunt tijdens de openingstijden terecht op de locatie in Hoogezand, Muntendam of Slochteren.  

U neemt mee:

  • een geldig legitimatiebewijs
  • het ingevulde, niet-getekende formulier

U ondertekent het formulier waar de ambtenaar bij is.

Op 3 en 4 februari kunt u in het kader van herstellen van eventuele verzuimen terecht op alle 3 locaties van 09.00 tot 17.00 uur.

Ondersteuningsverklaring

Termijn

De termijn voor het afleggen van ondersteuningsverklaringen voor de Tweede Kamerverkiezing van 2021 is verlengd naar vier weken. Dit is geregeld in de Tijdelijke wet verkiezingen covid-19. De ondersteuningsverklaringen kunnen vanaf vier weken voor de dag van kandidaatstelling tot op de dag van kandidaatstelling afgelegd worden, van 4 januari 2021 tot en met 1 februari 2021.

Door wie

Ondersteuningsverklaringen kunnen alleen worden afgelegd door personen die binnen die kieskring als kiezer zijn geregistreerd. Ook personen die op een lijst als kandidaat staan, mogen een ondersteuningsverklaring tekenen, op voorwaarde dat zij in de betreffende gemeente als kiezer zijn geregistreerd. Het is niet toegestaan meer dan één ondersteuningsverklaring per persoon te tekenen. Een ondersteuningsverklaring kan niet worden ingetrokken. 

Meer informatie kunt u vinden op de website van de Kiesraad.

Kosten

Het tekenen van een ondersteuningsverklaring kost niets.