Ontwerp bestemmingsplan Hoogezand, Kalkwijk 34a

Status: In procedure

Burgemeester en wethouders van Midden-Groningen maken bekend, dat het ontwerp bestemmingsplan Hoogezand, Kalkwijk 34a vanaf donderdag 13 juli zes weken ter inzage ligt.

Inhoud

Het bestemmingsplan maakt de bouw van één woning mogelijk op het perceel ten zuiden van Kalkwijk 34 in Hoogezand. Het plan is aangepast ten opzichte van het voorontwerp-bestemmingsplan. Hierbij is, zoveel mogelijk, tegemoet gekomen aan ingediende inspraakreacties. Het bouwvlak is nu verder in zuidelijke richting opgeschoven, waarbij een grotere afstand tot buurpercelen wordt aangehouden en bestaande zichtlijnen meer in stand blijven.  

Het plan inzien
Het ontwerp verzamelbestemmingsplan (met bijbehorende stukken) kunt u inzien van donderdag 13 juli 2023 tot en met woensdag 23 augustus 2023. Inzien kan op www.ruimtelijkeplannen.nl, onder nummer NL.IMRO.1952.bphgzkalkwijk34a-on01. Ook kunt u een papieren versie inzien bij het Contactplein van de gemeente (Gorecht-Oost 157 te Hoogezand). Inzien kan alleen tijdens de openingstijden.

Reageren op de plannen (indienen zienswijzen)

Tot en met 23 augustus 2023 kan iedereen een zienswijze naar voren brengen tegen het ontwerp bestemmingsplan. Een schriftelijke zienswijze kunt u richten aan de gemeenteraad van Midden-Groningen, Postbus 75, 9600 AB  Hoogezand, onder vermelding van het IMRO-nummer NL.IMRO.1952.bphgzkalkwijk34a-on01. De tijdig ingediende reacties worden betrokken bij de verdere besluitvorming over het bestemmingsplan.

Informatie

Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met een medewerker van het team Ruimtelijke Ontwikkeling via 0598 - 37 37 37.