Planning Hart voor Midden-Groningen

Eind december 2019

De gemeenteraad heeft het strategisch kader vastgesteld (Hart voor Midden-Groningen). Dit kader is bedoeld om richting te geven en prioriteiten te stellen binnen het lokaal programma dat we indienen bij het Nationaal Programma Groningen.

In het 1e kwartaal van 2020 is het programmateam Hart voor Midden-Groningen ingericht en is het proces vastgesteld door het College en de gemeenteraad. Het programmateam bestaat uit medewerkers en experts van binnen en buiten de gemeente. Ook is het benodigde budget geregeld om het proces op een verantwoorde manier uit te voeren. De eerste verkennende bijeenkomsten hebben plaatsgevonden.

2e kwartaal van 2020

Er worden toekomstplannen gemaakt samen met medewerkers, experts van binnen en buiten de gemeente en met belanghebbenden en inwoners. Gezien de coronamaatregelen vindt dit proces in eerste instantie vooral telefonisch en digitaal plaats. Zodra dat weer veilig kan, zullen er ook weer kleine bijeenkomsten georganiseerd worden.

3e kwartaal van 2020

Het programmateam werkt de plannen uit en maakt ze klaar om gepresenteerd te worden. Op woensdagavond 2 september presenteerde het programmateam de concept-plannen aan alle inwoners tijdens een Online Informatiebijeenkomst, mede in verband met de coronarichtlijnen. Inwoners konden vragen stelen en laten weten wat zij vinden van de conceptplannen. Bekijk hier de samenvatting van alle gestelde vragen en de antwoorden daarop.

4e kwartaal van 2020

In het laatste kwartaal worden de plannen vastgesteld. Op dinsdag 20 oktober zal er een extra raadscommissie gehouden worden en op woensdag 28 oktober wordt het lokaal programmaplan NPG behandeld tijdens een extra raadsvergadering. Daarvoor kunnen inwoners en belanghebbenden hun invloed nog aanwenden door in contact te treden met gemeenteraadsleden en/of de raadscommissie. Daarna worden de voorstellen ingediend bij het NPG-bestuur. Dat beslist of de plannen voldoen aan alle criteria en gefinancierd kunnen worden. Naar verwachting zal dit eind dit jaar of uiterlijk begin 2021 bekend zijn.

1e kwartaal van 2021

Het bestuur van het Nationaal Programma Groningen geeft uitsluitsel. Na goedkeuring van de plannen komt ook het budget beschikbaar en kan de uitvoering van de eerste projecten beginnen. Ook in de uitvoering van de plannen worden inwoners weer actief betrokken.

In 2021 gaat de ontwikkeling van nieuwe plannen binnen het programma Hart voor Midden-Groningen gewoon door. Ook dan worden belanghebbenden en inwoners actief betrokken. Met andere woorden: Hart voor Midden-Groningen is een doorlopend proces waarvan u de komende 10 jaar nog veel gaat horen.

Blijf op de hoogte

Wilt u op de hoogte blijven van nieuws en ontwikkelingen? Meld u dan aan voor onze speciale Hart voor Midden-Groningen – nieuwsbrief. Aanmelden kan via een mail naar hartvoor@midden-groningen.nl