Scholen Harkstede

Basisscholen obs De Driespan en cbs De Ster zijn, samen met kinderopvang, peuteropvang, bibliotheek, sporthal en logopedie/dyslexiezorg  gevestigd in Multi Functionele Accommodatie (MFA) De Borgstee aan de Dorpshuisweg. Het gebouw wordt versterkt.

Stand van zaken

De versterking richt zich op het minimaliseren van het instortingsgevaar bij een extreem zware aardbeving. Om dat voor elkaar te krijgen moeten bijvoorbeeld de vloeren en wanden aan elkaar verbonden worden en moeten wanden met stalen constructies verstevigd worden. Het overgrote deel van de werkzaamheden gebeurt van binnenuit. De versterking is grotendeels afgerond. Daarnaast wordt het gebouw verduurzaamd. De uitvoering is in december 2021 afgerond.  

Meer informatie en contact

Heeft u een vraag over de ontwikkelingen rondom MFA De Borgstee of wilt u bij ontwikkelingen actief geïnformeerd worden via e-mail? Stuur dan een e-mail naar scholenprogramma@midden-groningen.nl onder vermelding van ‘ontwikkelingen MFA De Borgstee'.