Scholen Hoogezand

Kindcentrum Hoogezand-West

Kindcentrum Hoogezand-West wordt nieuw gebouwd. In het gebouw komt openbare basisschool De Achtbaan samen met cbs De Hoeksteen en de St. Gerardus Majellaschool als drie zelfstandige scholen, samen met kinderopvang KaKa, een gymzaal en wijkcentrum SpoKie.

Stand van zaken

Het gebouw van RSG Rehoboth is gesloopt en de bouw van het kindcentrum is gestart. De oplevering  staat gepland voor het derde kwartaal van 2022. De Hoeksteen kan tijdens de bouw van het kindcentrum op de huidige locatie blijven bestaan, maar wordt uiteindelijk gesloopt. Bekijk hier de presentatie van de architect Martine Drijfholt in een filmpje. Zij vertelt over het ontstaan van het ontwerp en toont meer beeldmateriaal. 

Meer informatie en contact

Heeft u een vraag over de ontwikkelingen rondom Kindcentrum Hoogezand-West of wilt u bij ontwikkelingen actief geïnformeerd worden via e-mail? Stuur dan een e-mail naar scholenprogramma@midden-groningen.nl onder vermelding van ‘ontwikkelingen Kindcentrum Hoogezand-West'. Voor de digitale nieuwsbrief kunt u zich hier aanmelden

Nieuwsbrieven

december 2021

september 2021

augustus 2021

Juli 2021

april 2021

maart 2021

december 2020

oktober 2020

juni 2020

maart 2020

december 2019

februari 2019

december 2018

oktober 2018

mei 2018

maart 2018

Kindcentrum Zuiderkroon

In de wijk Woldwijck is een tweede kindcentrum gebouwd, "Kindcentrum Zuiderkroon".

Stand van zaken

Het gebouw is op 24 augustus 2021 in gebruik genomen en op 13 oktober 2021 feestelijk geopend. Klik hier voor het filmpje van de opening!

De laatste werkzaamheden in en rondom het gebouw worden nog uitgevoerd.

Meer informatie en contact

Heeft u een vraag over de nieuwbouw van Kindcentrum Zuiderkroon? Stuur dan een e-mail naar scholenprogramma@midden-groningen.nl  onder vermelding van ‘kindcentrum Zuiderkroon'. 

Nieuwsbrieven

augustus 2021

Juli 2021

april 2021

maart 2021

december 2020

oktober 2020

juni 2020

mei 2020

maart 2020

december 2019

oktober 2019

juli 2019

maart 2019 (27 maart)

maart 2019 (1 maart)

december 2018

september 2018

juli 2018

maart 2018

Kindcentrum De Ontdekking

De vroegere van Heemskerckschool gaat verder onder de naam 'De Ontdekking'. Het kindcentrum is op 3 februari 2022 geopend.

Stand van zaken

In dit filmpje vertelt de architect, Foppe Hoekstra, meer over de totstandkoming van het voorlopig ontwerp van Kindcentrum De Ontdekking. De sloop begon in februari 2021. Op 6 april startte de bouw officieel. Bekijk hier het filmpje wat daarvan gemaakt is.  

Meer informatie en contact

Heeft u een vraag over de nieuwbouw van kindcentrum De Ontdekking? Stuur dan een e-mail naar scholenprogramma@midden-groningen.nl onder vermelding van 'Kindcentrum De Ontdekking'. Voor de digitale nieuwsbrief kunt u zich hier aanmelden.

Nieuwsbrieven

januari 2022

april 2021

december 2020

mei 2020

januari 2020

april 2019

maart 2019

De Lichtbron

Gereformeerde basisschool De Lichtbron heeft een nieuw gebouw gekregen. Dit project is zo goed als afgerond en de verwachting is dat de school medio december in gebruik genomen zal worden.

Onder meer via een inloopavond en met nieuwsbrieven is met de omgeving afgestemd. Recent zijn in een overleg met de wethouder Onderwijs, Erik Drenth, vragen naar voren gekomen. Deze vragen zijn beantwoord en worden nu breder gedeeld zodat iedereen kennis kan nemen van alles wat we hierin zijn tegengekomen. De vragen en de beantwoording hiervan, vindt u hieronder.

Meer informatie en contact

Heeft u een vraag over de ontwikkelingen rondom De Lichtbron of wilt u bij ontwikkelingen actief geïnformeerd worden via e-mail? Stuur dan een e-mail naar scholenprogramma@midden-groningen.nl onder vermelding van ‘ontwikkelingen De Lichtbron'. 

Nieuwsbrieven

oktober 2021

mei 2021

maart 2021

april 2020

Vragen en antwoorden gesprek omwonenden 5 november 2021

Op 5 november 2021 heeft wethouder Drenth een gesprek met de omwonenden gevoerd. De vragen en de antwoorden daarop zijn hieronder terug te lezen. 

Kindcentrum Woldwijck 1

Kindcentrum Woldwijck in Hoogezand wordt uitgebreid en intern verbouwd. In het gebouw zijn cbs De Regenboog en Jenaplanschool ’t Vlot samen met kinderopvang KaKa gehuisvest.

Stand van zaken

Door de groei van het leerlingenaantal heeft basisschool ’t Vlot drie extra lokalen nodig. Het gaat om permanente lokalen die in dezelfde stijl als het huidige gebouw worden bijgebouwd. De lokalen komen op de begane grond en krijgen rechtstreekse toegang tot het centrale leerplein in het gebouw. De uitbreiding wordt gebouwd aan de zuidzijde van het huidige gebouw.

Een extra lokaal voor De Regenboog kan intern worden gemaakt door het speellokaal iets te verkleinen en wat aanpassingen binnen de muren door te voeren. De bouw van de aanbouw is bijna afgerond. In de kerstvakantie verhuist Jenaplanschool ’t Vlot naar de nieuw opgeleverde aanbouw. Vervolgens wordt er gestart met het aanpassen en verbouwen van de centrale hal en het speellokaal, waar het extra lokaal van CBS de Regenboog wordt gerealiseerd. Gelijktijdig wordt het schoolplein opnieuw ingericht en krijgen de speeltoestellen een nieuwe plek op het plein. Als allerlaatste wordt in de krokusvakantie het gebouw van het gas afgesloten en wordt er overgeschakeld naar elektrische voorzieningen.

Kindcentrum Woldwijck werd in 2017 al aardbevingsbestendig opgeleverd en valt formeel buiten het Scholenprogramma. De uitbreiding en interne verbouwing van het kindcentrum worden volgens de richtlijnen van aardbevingsbestendig bouwen uitgevoerd.  

Meer informatie en contact

Heeft u een vraag over de uitbreiding van Kindcentrum Woldwijck 1 of wilt u bij ontwikkelingen actief geïnformeerd worden via e-mail? Stuur dan een e-mail naar scholenprogramma@midden-groningen.nl onder vermelding van ‘ontwikkelingen Kindcentrum Woldwijck 1'. Voor de digitale nieuwsbrief kunt u zich hier aanmelden

Nieuwsbrieven

Augustus 2021

februari 2021