Scholen Siddeburen

Kindcentrum Siddeburen

Kindcentrum Siddeburen wordt nieuw gebouwd tegenover de sporthal aan de Kugelslaan/Hoofdweg. De openbare basisschool De Springplank en de christelijke basisschool De Zonnewijzer komen samen als twee zelfstandige scholen in het nieuwe gebouw, samen met kinderopvang.

Stand van zaken

Zie hier een aantal beelden van het nieuwe plan. De bouw is vergevorderd en de oplevering staat gepland voor begin 2e kwartaal 2022. Het plan voor verkeer en omgeving is gereed. Klik hier voor het filmpje over de inrichting van de buitenruimte.  

Meer informatie en contact

Heeft u een vraag over de nieuwbouw van kindcentrum Siddeburen? Stuur dan een e-mail naar scholenprogramma@midden-groningen.nl onder vermelding van ‘kindcentrum Siddeburen'. Voor de digitale nieuwsbrief kunt u zich hier aanmelden  

Nieuwsbrieven

Rutger Kopland School

De school kan niet in het huidige gebouw blijven en aanpassen van het gebouw is niet mogelijk. De locatie van De Springplank is wel geschikt. Dat gebouw voldoet zoals het er nu staat niet aan de eisen.  

Stand van zaken

Momenteel wordt onderzocht op welke manier de Rutger Kopland School deze locatie kan benutten. Daarbij worden verschillende opties uitgewerkt, bijvoorbeeld versterken, verduurzamen en uitbreiden; gedeeltelijk slopen, gedeeltelijk hergebruiken en verduurzamen; volledig slopen. Er moet in elk geval een stevig en energieneutraal gebouw komen.   

Meer informatie en contact

Heeft u een vraag over de ontwikkelingen rondom de Rutger Kopland School? Stuur dan een e-mail naar scholenprogramma@midden-groningen.nl onder vermelding van ‘Rutger Kopland School'.

Nieuwsbrieven

april 2021