School Hoogezand

Kindcentrum Punt West

Kindcentrum Punt West is klaar. In het gebouw zitten openbare basisschool De Achtbaan samen met cbs De Hoeksteen en de St. Gerardus Majellaschool als 3 zelfstandige scholen. Ook is er een kinderopvang (KaKa), een gymzaal en wijkcentrum SpoKie.

Stand van zaken

Het nieuwe Kindcentrum wordt vanaf maandag 14 november gebruikt. Er moet de komende maanden nog veel werk gedaan worden in de omgeving. Zoals de Erasmusweg die wordt afgesloten. Bewoners laten we via (nieuws)brieven weten wat we doen. Dat gaat bijvoorbeeld over het verkeer en (de veiligheid van) de omgeving.

Wilt u alvast zien hoe de inrichting van de omgeving van het Kindcentrum Punt West eruit ziet? Bekijk dan onderstaande video.

Video over omgeving Kindcentrum Punt West

Meer informatie en contact

Heeft u een vraag over de ontwikkelingen rondom Kindcentrum Punt West of wilt u bij ontwikkelingen actief geïnformeerd worden via e-mail? Stuur dan een e-mail naar scholenprogramma@midden-groningen.nl onder vermelding van ‘ontwikkelingen Kindcentrum Punt West'. Via scholenprogramma@midden-groningen.nl kunt u zich ook aanmelden voor de nieuwsbrief.