School Noordbroek

De openbare basisschool Inspecteur Amerikaschool maakt onderdeel uit van Multi Functioneel Centrum (MFC) Noordsuythoeve. Dit gebouw is verduurzaamd, bouwkundig versterkt en aardbevingsbestendig gemaakt. 

Stand van zaken

De versterking is uitgevoerd door middel van het leggen van verbindingen tussen het dak en de wanden en tussen de vloer en de wanden. De school heeft extra staalconstructies gekregen en diverse duurzaamheidsmaatregelen zijn uitgevoerd, zoals het plaatsen van zonnepanelen, het verbeteren van de ventilatie in het gebouw en het aanbrengen van kindvriendelijke akoestische wanden in de sporthal.  

De school heeft in samenwerking met de Ouderraad, de Dorpsadviesraad, de ton van Noordbroek en diverse ouders en vrijwilligers de buitenruimte bij het MFC verbeterd. Zo hebben zij onder andere nieuwe speeltoestellen geplaatst.