Start openbare basisschool De Meent

Donderdag 18 november is de start van de nieuwbouw basisschool De Meent feestelijk gevierd.

De officiële handeling voor de start van de bouw  is verricht door wethouder Erik Drenth en Marieke Andreae, bestuurder van Scholengroep OPRON. Alle leerlingen kregen een leuk aardigheidje.

Scholengroep OPRON bouwt deze school als onderdeel van het Scholenprogramma Midden-Groningen.Door de huidige Coronamaatregelen vond de activiteit buitenplaats. De leerlingen speelden hierbij de hoofdrol. In de school is ook ruimte opgenomen voor kinderopvang. De kinderopvang wordt verzorgd door KidsFirst.

Eerst zou de school bouwkundig worden versterkt. Nadat de gemeente in december 2019 de verantwoordelijkheid voor de versterkingsopgave heeft overgenomen, is dit opnieuw bekeken.

Uit onderzoek bleek, dat nieuwbouw voor de school voor de lange termijn een betere onderwijsvoorziening oplevert voor Schildwolde. Scholengroep OPRON heeft daarna snel gehandeld. In zeer korte tijd is het plan voor de nieuwbouw ontwikkeld. De verwachting is dat de school in de meivakantie 2022 klaar is.