Start van bouwplannen Borgesius Gorecht-West in Hoogezand

Op donderdag 18 maart om 15.00 uur heeft wethouder José van Schie samen met Pieter Witzenburg, directeur Vastgoed Lefier, het startsein gegeven voor het bouwrijp maken van het woonveld Borgesius. De gemeente Midden-Groningen is onlangs gestart met het aanleggen van nieuwe riolering en bouwwegen, zodat Lefier deze zomer kan starten met de bouw van 73 duurzame sociale huurwoningen in de wijk Gorecht-West.

Bouw van 73 huurwoningen

Eind januari heeft Lefier de sloop van de woningen aan de Goeman Borgesiusstraat afgerond. Het bouwrijp maken van het totale woonveld duurt tot de zomervakantie. De gemeente, Lefier en de aannemer houden direct omwonenden op de hoogte van wat er precies op welk moment gebeurt. Deze zomer start Lefier met de bouw van de 73 nieuwe woningen. De verwachting is dat de laatste nieuwe woningen voor de zomer van 2022 klaar zijn. Tijdens het bouwrijp maken en de nieuwbouw wordt goed rekening gehouden met de bereikbaarheid van de bestaande woningen in het gebied.

Woningtypes

Lefier bouwt de gasloze woningen van verschillende types: grotere en kleinere eengezinswoningen, levensloopbestendige en levensloopgeschikte woningen en een klein aantal zogenaamde patiowoningen. Het zijn Nul-Op-de-Meter-woningen (NOM). Dat betekent dat de woningen bij normaal gebruik net zoveel energie opleveren als dat de bewoners verbruiken. De kosten voor energie zijn daarmee nihil of in ieder geval laag. In plaats daarvan betalen bewoners naast de huur een energieprestatievergoeding (EPV) aan Lefier. 

Pieter Witzenburg: “Sinds 2012 werken we met de gemeente aan de vernieuwing en verduurzaming van deze woonwijk in Hoogezand. Woonveld Borgesius is de voorlaatste fase van de wijkvernieuwing. Het nieuwe Gorecht-West is sindsdien ruimer en groener van opzet, met veel variatie in woningtypes en huishoudens. Ook deze 73 nieuwe, gasloze woningen krijgen weer een hele andere uitstraling dan de al aanwezige woningen.”