Stembureaus

Op uw stempas staat het adres van het dichtstbijzijnde stembureau. U mag ook binnen de gemeente in een ander stembureau stemmen.
Binnenkort volgen de locaties van de stembureaus.

Bij de verkiezingen gelden de coronamaatregelen zoals die nu ook in ons land van toepassing zijn. De stembureaus zijn ingericht volgens de richtlijnen van het RIVM. Dit betekent dat in alle stembureaus in de gemeente de volgende maatregelen gelden zodat u veilig kunt stemmen:
•    Kom alleen naar het stembureau, dus niet met het hele gezin.
•    Dringend advies: draag een mondkapje.
•    Bij binnenkomst was je je handen met desinfecterende gel.
•    Volg de pijlen in het stembureau.
•    Houd anderhalve meter afstand van elkaar.
•    Een gastheer/gastvrouw houdt in de gaten of de maatregelen worden nageleefd en wijst u de route. Is het druk dan vraagt hij/zij u even te wachten.
•    Er staan kuchschermen.
•    Toon uw identiteitsbewijs voor het kuchscherm. U hoeft deze niet af te geven.
•    Tussen de stemhokjes is voldoende afstand.
•    Geregeld maken we de stemhokjes, deurklinken en potloden schoon.
•  Er zijn ook bijzondere stembureaus. Hier mogen alleen de bewoners van die locaties stemmen.