Subsidie Gezond in Midden-Groningen

De gemeente Midden-Groningen heeft een budget (GIDS) gekregen van het Rijk. Hiermee stimuleren wij dat zoveel mogelijk inwoners meedoen in een gezonde leefomgeving met een gezonde leefstijl.

Waar is de subsidie voor bedoeld?

Heeft u ideeën voor een gezonde leefomgeving en leefstijl? Grijp dan nú uw kans! Via een eenmalige subsidie brengt u uw idee in praktijk. Denk aan meer bewegen, gezonder eten of het verbeteren van de onderlinge contacten in uw buurt. Dit kan door bijvoorbeeld een wandelgroep te beginnen, of een buurttuin, een kookclub. Maar ook door een toernooi of iets heel anders te organiseren.

Wij willen inzetten op

  • beweegaanpak voor kinderen
  • het stimuleren en verbeteren van de weerbaarheid van een kwetsbare groep
  • het stimuleren van inwonersinitiatieven gericht op het verbeteren van de leefomgeving
  • het stimuleren van gezond leven en het actief meedoen in de samenleving

Hoogte subsidie

U kunt eenmalig een subsidie aanvragen van maximaal € 5.000,00.

Aanvragen

U vraagt de subsidie schriftelijk aan. Gebruik hiervoor het aanvraagformulier op deze pagina.

Meer weten

Voor vragen over de subsidie kunt u contact opnemen met Anika van Leeuwen, anika.vanleeuwen@midden-groningen.nl. U kunt ook bellen met 0598 - 37 37 66.

Subsidie Gezond in Midden-Groningen:

Meer informatie over dit soort  subsidies is te vinden op de website gezond in...