Subsidie lokaal preventieakkoord

Algemeen

In Midden-Groningen vinden we het belangrijk dat we een sterke basis hebben voor gezondheid door (preventieve) zorg en goede voorzieningen. Op die manier zorgen we ervoor dat (het risico op) gezondheidsproblemen kleiner wordt. Samen met verschillende verenigingen en maatschappelijke organisaties willen we meer activiteiten aanbieden om de inwoners van Midden-Groningen gezonder te maken. Daarom kunt u voor 2023 een vergoeding (subsidie) krijgen voor (kleine) activiteiten.

Waarvoor kan ik geld ontvangen

Heeft u een activiteit die inwoners van Midden-Groningen helpt gezonder te worden? Dan kunt u een subsidie aanvragen. Uw activiteit moet passen bij de onderstaande doelen van het Lokaal preventieakkoord.

 • Minder inwoners dat rookt of begint met roken. 
 • Minder inwoners met overgewicht.
 • Minder erge drank- en drugsgebruik bij onze inwoners. 

De subsidie is alleen voor organisaties die zich inzetten binnen Midden-Groningen. Daarmee bedoelen we bijvoorbeeld (sport)verenigingen en stichtingen.

Voorbeelden

Verenigingen en maatschappelijke organisaties kunnen een vergoeding (subsidie) aanvragen voor een (kleine) activiteit die inwoners van Midden-Groningen helpt gezonder te worden. De activiteit moet te maken hebben met een of meer doelen van het Lokaal preventieakkoord. Voorbeelden van zulke activiteiten zijn:

 • Het aanmoedigen van gezond eten en drinken.
 • Voorlichting geven over de gevaren van (e-)sigaretten, drugs, gamen en alcohol.
 • Het samenbrengen van inwoners van alle leeftijden rondom verschillende leefstijlthema’s.
 • Het succesvol inrichten van rookvrije zones.
 • Beweging aanmoedigen voor alle leeftijden.

Hoeveel geld kunt u ontvangen

U kunt maximaal € 2.000,00 subsidie krijgen.

Voorwaarden

Helaas komt uw activiteit niet voor subsidie in aanmerking als

 • Hiervoor al een subsidie van de gemeente Midden-Groningen is ontvangen.
 • De activiteit als doel heeft om een locatie te onderhouden, vernieuwen en/of op te knappen.
 • De activiteit in strijd met het algemeen belang of de veiligheid.
 • de activiteit al is geweest. 

Proces

 • De klankbordgroep is een groep die advies geeft. De klankbordgroep van het Lokaal preventieakkoord beoordeelt de aanvragen en bekijkt deze samen met de regels die gelden. 
 • In de klankbordgroep zitten de volgende partijen: Verslavingszorg Noord Nederland, Kwartier Zorg & Welzijn, Aletta Jacobs college, Stichting Rookvrije Generatie Midden-Groningen, GGD, JCT Leefstijl coaching, AVS sportdiëtisten, Adviesraad Sociaal beleid Midden-Groningen, Slochterkring, Huis voor de Sport Groningen en gemeente Midden-Groningen. 
 • Deze partijen zijn allemaal betrokken bij Midden-Groningen en de gezondheid van de inwoners.
 • Vanuit deze klankbordgroep worden ook andere activiteiten afgesproken en uitgevoerd.

Contact

Heeft u nog vragen, neem dan contact op via 0598 – 37 37 37 of subsidieloket@midden-groningen.nl.