Subsidie lokaal preventieakkoord

In Midden-Groningen vinden we het belangrijk dat we gezond kunnen zijn. We willen ervoor zorgen dat minder mensen zorg nodig hebben en als iemand wel zorg nodig heeft, goede zorg bieden. Op die manier komen er minder lichamelijke en geestelijke gezondheidsproblemen. Daarom kunt u geld ontvangen (subsidie) voor verschillende activiteiten.

Waarvoor kan ik geld ontvangen

Heeft u een activiteit die inwoners van Midden-Groningen helpt gezonder te worden? Dan kunt u een subsidie aanvragen. Uw activiteit moet passen bij de onderstaande doelen van het Lokaal preventieakkoord.

  • Minder inwoners dat rookt of begint met roken 
  • Minder inwoners met overgewicht
  • Minder erge drank- en drugsgebruik bij onze inwoners 

De subsidie is alleen voor organisaties die zich inzetten binnen Midden-Groningen. Daarmee bedoelen we bijvoorbeeld (sport)verenigingen en stichtingen.

Hoeveel geld kunt u ontvangen

U kunt maximaal € 2.000,00 subsidie krijgen.

Voorwaarden

Helaas komt uw activiteit niet voor subsidie in aanmerking als

  • hiervoor al een subsidie van de gemeente Midden-Groningen is ontvangen
  • de activiteit als doel heeft om een locatie te onderhouden, vernieuwen en/of op te knappen
  • de activiteit in strijd met het algemeen belang of de veiligheid
  • de activiteit al is geweest

Regels subsidie lokaal preventieakkoord Midden-Groningen

Lees de regels voor de subsidieaanvraag van het lokaal preventieakkoord Midden-Groningen 2022 op overheid.nl

Vragen

Heeft u nog vragen, neem dan contact op via 0598 – 37 37 37 of subsidieloket@midden-groningen.nl.