Subsidie voor het bestrijden van armoede

Wij ondersteunen activiteiten die bijdragen aan het tegengaan van armoede. Dit doen wij met subsidies.

Activiteiten

De activiteiten zijn bedoeld voor inwoners die te maken hebben met armoede. Subsidie is mogelijk voor de volgende 5 soorten activiteiten:

  1. Activiteiten om kinderen tot 18 jaar mee te laten doen in de samenleving door onder andere sport, cultuur. Of het versterken van zelfvertrouwen en sociale vaardigheden. 
  2. Ondersteunen van inwoners met voedsel en/of kleding. 
  3. Ondersteunen van inwoners die met spoed financiële hulp nodig hebben en nergens anders terecht kunnen. 
  4. Inzetten van ervaringsdeskundigen armoede en sociale uitsluiting. 
  5. Samen met anderen ontwikkelen en delen van kennis over hoe gezinnen in armoede goede ondersteuning krijgen.  

Wanneer subsidie aanvragen

De aanvraag moet voor 1 oktober voor het kalenderjaar binnen zijn bij de gemeente. Een subsidie voor het jaar 2022 moet dus voor 1 oktober 2021 worden aangevraagd. 

Hoe vraag ik subsidie aan

U vraagt de subsidie schriftelijk aan. Dit kan met het aanvraagformulier subsidies armoede op deze pagina. Voor de subsidies armoede geldt een subsidieplafond. Alle aanvragen die op tijd binnenkomen worden door ons getoetst. Is er onvoldoende geld voor alle goedgekeurde aanvragen, dan verdelen we het geld naar verhouding.

Meer weten

Neem dan contact met de afdeling BWRI van de gemeente Midden-Groningen via 0598 - 37 37 00 of info@bwri.nl