Subsidieregeling 30.000 euro (Blok B) vanaf 15 november aan te vragen

Het college van burgemeester en wethouders heeft de subsidieregeling van 30.000 euro voor blok B vastgesteld. Deze subsidieregeling (afspraken over subsidie) is bedoeld voor eigenaren van woningen die in het versterkingsprogramma van Nationaal Coördinator Groningen zitten en die door de gemeente zijn gekozen voor maatwerk.

De vergoeding bestaat uit een subsidie van 17.000 euro voor het energiezuinig maken en verbeteren van de woning en een bedrag van 13.000 euro om vrij uit te geven. De vergoeding is vanaf maandag 15 november aan te vragen bij het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN). Alle eigenaren die recht hebben op de subsidieregeling, ontvangen binnenkort een brief met informatie. 

Oplossing voor moeilijk uitlegbare verschillen

De vergoeding van 30.000 euro is een oplossing voor moeilijk uitlegbare verschillen in het aardbevingsgebied. Die verschillen kunnen ontstaan omdat huizen die dicht bij elkaar in de buurt staan soms verschillend worden beoordeeld. Sinds het najaar van 2020 worden huizen beoordeeld volgens de nieuwste beoordeling. Er wordt rekening gehouden met het teruglopen van de gaswinning uit het Groningenveld. Daardoor neemt de kans op (zware)aardbevingen af. Er wordt verwacht dat er daarom minder of zelfs helemaal geen versterking meer nodig is. De vergoeding van 30.000 euro is hetzelfde voor woningeigenaren die in blok A zitten. Deze huizen zijn beoordeeld volgens de oude beoordeling. Als eigenaren kiezen voor een nieuwe beoordeling, komen zij ook in aanmerking voor de vergoeding van 30.000 euro.