Tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten (TONK)

In december 2020 kondigde de regering aan dat er een uitbreiding van het steun- en herstelpakket zou komen. Eén van de maatregelen is het ondersteunen van huishoudens, die door de economische crisis te maken hebben met een onvoorzienbare, onvermijdelijke en plotselinge terugval in hun inkomen. Deze maatregel heet Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK).

Doelgroep

Een tegemoetkoming TONK is bedoeld voor huishoudens die door de huidige omstandigheden als gevolg van het coronavirus te maken hebben met een onvoorzienbare en onvermijdelijke terugval in hun inkomen, die daardoor noodzakelijke kosten zoals woonlasten niet meer kunnen voldoen, en waarvoor andere regelingen niet of onvoldoende soelaas bieden.

Uitvoering

Op 1 februari 2021 ontvingen de gemeenten een eerste uitleg over de TONK. Hiermee kunnen we nu aan de slag om zaken voor te bereiden. Anders dan bij de Tijdelijke Overbrugging Zelfstandig Ondernemers (TOZO) heeft de gemeente bij deze regeling beleidsvrijheid. Dit betekent niet dat het een ‘duizenddingendoekje’ is. Ook de TONK kan en zal niet iedereen uit de brand helpen. We moeten eigen beleid vaststellen, waarin de voorwaarden beschreven zijn op basis waarop wij aanvragen beoordelen. Wij willen hier op 23 februari 2021 mee klaar zijn. 

Voor de uitvoering van de TONK wordt op eenzelfde manier gewerkt als bij de bijzondere bijstand. Bijzondere bijstand kan door gemeenten in individuele gevallen worden verstrekt als het door bijzondere omstandigheden niet meer mogelijk is om de noodzakelijke kosten voor levensonderhoud te betalen. De coronacrisis is zo’n bijzondere omstandigheid. Woonkosten zijn een voorbeeld van noodzakelijke kosten.

Vervolg

Er is dus nog even voorbereidingstijd nodig. Daarom vragen we nog even om uw geduld. We plaatsten het aanvraagformulier zodra dit beschikbaar komt en we doen er alles aan om de regeling TONK zo spoedig mogelijk werkend te hebben.
U vindt straks alle informatie over de TONK op de website van BWRI.

Als u vragen heeft kunt u bellen met 0598 - 37 37 00 of e-mailen naar bbzcoronamaatregelen@bwri.nl.