Uitreiking 2 Koninklijke Onderscheidingen

Op 11 juni 2021 heeft burgemeester Adriaan Hoogendoorn de onderscheiding 'Lid in de Orde van Oranje-Nassau uitgereikt aan mevrouw J. (Janny) Addens-Siems en de heer B.(Berend) Brugge.

Verdiensten van mevrouw Addens-Siems

Mevrouw Addens-Siems is 80 jaar, komt uit Sappemeer en is secretaris van de Stichting Bewonerscommissie Margrietpark. Ze heeft daar een actieve rol in het communiceren /bemiddelen tussen de bewoners van de wijk het Margrietpark en de gemeente. Onder andere door het organiseren van bewonersavonden. Ook zorgt ze dat er verschillende projecten voor ouderen worden georganiseerd, zorgde ze voor een fitnessproject in de speeltuin van het Prinses Margrietpark, was ze de initiator van de jeu de boules-baan in de speeltuin en voorziet ze de wijk van de wijkkrant waarin alle activiteiten staan en wat er leeft in de wijk. Daarnaast heeft mevrouw Addens-Siems zich in het verleden als vrijwilliger ook voor andere organisaties ingezet zoals Zending en de Baptistengemeente.

Periode Activiteiten

1962 - 1972

Leidster van de meidenclub van Baptistenkerk Foxhol

1973 - 1985

Secretaresse van de Baptistengemeente Foxhol en Hoogezand

1979 - 1985

Koster (samen met haar echtgenoot) van Baptistengemeente Hoogezand, beheerder van de kerk

1985 - 2001

Secretaris van de landelijke werkgroep Zending (organiseren van bijeenkomsten, administratieve werkzaamheden, notuleren van besprekingen en vergaderingen, verzorgen van facilitaire ondersteuning, ontvangen van bezoek).

2001 - heden

Secretaris van de Stichting Bewonerscommissie Margrietpark. Naast haar administratieve werkzaamheden, omvatten haar werkzaamheden het organiseren van bijeenkomsten, verzorgen van facilitaire ondersteuning, ontvangen van bezoek of het aanvragen van subsidies


 

mevrouw Addens

Verdiensten van de heer Brugge

De heer Brugge is 74 jaar, komt uit Sappemeer en is voorzitter/penningmeester van de Stichting Bewonerscommissie Margrietpark. Hij heeft daar een actieve rol in het overleggen, communiceren en bemiddelen tussen de bewoners van de wijk het Margrietpark en de gemeente op het gebied van sociaal en leefbaarheid van het Margrietpark. Hij levert vanuit de bewonerscommissie een belangrijke bijdrage op bewonersavonden en overleggen met bewoners van het Margrietpark over verbeteringen in de wijk. Daarnaast draagt hij zijn steentje bij aan het organiseren van de jaarlijkse dag van de ouderen. De heer Brugge is ook al jaren voorzitter van de plaatselijke afdeling van de Zonnebloem en is hij vrijwilliger bij Humanitas en bejaardencentrum Breehorn.

Periode Activiteiten

1995 - heden

Vrijwilliger bij Bejaardencentrum Breehorn. Hij is medeorganisator van de activiteiten

2001 - heden

Voorzitter van de Stichting Bewonerscommissie Margrietpark. Naast zijn voorzitterstaken zet hij zich in door het organiseren van activiteiten. Hij verzorgt de contacten met externe partijen als de gemeente en de woningbouwvereniging.

2005 - heden

Voorzitter van de plaatselijke afdeling van de Zonnebloem

2012 - heden

Vrijwilliger bij Humanitas. Het betreft bezoekwerk/hulp aan hen die dit het hardst nodig hebben, zoals iemand die eenzaam is of die net uit de gevangenis komt

 

meneer Brugge